ansvarsfraskrivelse

For bruk av Kosan Gas' hjemmesider og tilhørende undersider gjelder følgende vilkår:

Opplysningene på disse hjemmesidene er ikke uttømmende og kan inneholde feil og unøyaktigheter, eller de kan gjelde spesielt for én type forhold.

Kosan Gas tar ikke ansvar for eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser på disse hjemmesidene, og eventuelle beslutninger som brukeren tar på bakgrunn av opplysninger funnet på disse hjemmesidene er brukerens ansvar alene.

Kosan Gas forbeholder seg retten til uten varsel å endre hjemmesidenes innhold eller hindre tilgang til hjemmesidene.

Kosan Gas kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for direkte, indirekte, hendelige eller særskilte skader, følgeskader, tap av omsetning eller data eller forstyrrelser i virksomheten som måtte oppstå ved bruk av eller manglende tilgang til disse hjemmesidene, uansett om Kosan Gas er blitt varslet om muligheten for slike skader eller tap.

På hjemmesidene kan det forekomme hyperlenker til tredjeparters nettsteder. Slike hyperlenker må ikke oppfattes som noen anbefaling fra Kosan Gas' side av tilhørende nettsteder. Kosan Gas har ikke gått gjennom de aktuelle nettstedene, og tar ikke ansvar for skader som måtte oppstå ved bruk av eller manglende tilgang til disse.
Tilgangen til disse hjemmesidene kan og skal ikke forstås som en aksept av eller tillatelse til brukerens benyttelse av merker eller varemerker som vises på hjemmesidene uten forutgående skriftlig samtykke fra Kosan Gas eller den tredjepart som eier merket eller varemerket.

Innholdet på disse hjemmesidene er underlagt opphavsrett og tilhører Kosan Gas. Kosan Gas samtykker i at brukeren besøker hjemmesidene via sin datamaskin eller skriver ut utdrag fra dem dersom dette er til egen, personlig bruk, og ikke for videre distribusjon. Dersom brukeren ønsker å benytte hjemmesidene i et større omfang enn det som er beskrevet her, krever dette forutgående skriftlig samtykke fra Kosan Gas.

© Kosan Gas 2010. Ettertrykk forbudt.