Reduser energikostnadene

LPG ER TANKEN VERDT

Energi konvertering
- Bytt fra olje til LPG

Alle virksomheter som bruker olje, har i utgangspunktet nytte av å gå over til LPG – uansett om de bruker energien til oppvarming eller industriprosesser.

En av gassens store fordeler er den høye brennverdien. Helt konkret betyr det at du kan få ut mer energi per brenselsenhet enn hva du kan med olje. Derfor er det penger å spare på å bytte ut brenselet – selv når prisen på en liter olje og en kilo LPG er lik. I tillegg kan man med ekstra optimering av kjeleanlegget redusere det totale energiforbruket. På sikt gir det store besparelser. Avhengig av volum og størrelse er investeringen tjent inn etter 1–3 år.

Denne video er ikke tilgjengelig, da den inneholder markedsførings- og statistikk-cookies. Dette har du reservert deg mot i dine innstillinger. Klikk for å endre innstillinger for cookies.

Få guide

oljekonvertering gir mening

I guiden kan du bl.a. lese om:

  • Økonomiske fordeler med LPG
  • Miljøfordeler med LPG
  • Skreddersydde løsninger
  • Hvordan bytte fra olje til LPG

BESTILL EN GRATIS ENERGIBEREGNING

Vil du vite hvor mye virksomheten din kan spare på å bytte fra olje til LPG? La Kosan Gas gå gjennom det eksisterende kjeleanlegget og gjøre et overslag på økonomiske og miljømessige gevinster.

Commercial Manager, Norway/Sweden

Morten Lunner

M. 9452 1738
morten.lunner@kosangas.no

 

Key Account Manager

Truls Isaksen

M. 4695 2622
truls.isaksen@kosangas.no

ET STEG NÆRMERE EN GRØNNERE
OG MER BÆREKRAFTIG FREMTID

Ved hjelp av miljøsertifikater kombineres grønn LPG med konvensjonell LPG etter samme prinsipp som det vi kjenner fra grønn elektrisitet og varme. Ved kjøp av Kosan BioMix leverer Kosan Gas et sertifikat som dokumenterer miljøbesparelsen fra den innkjøpte mengden LPG.

CO2-kompensasjon via sertifikat

I produksjonen av biogass minsker CO2-utslippet med opp til 95% sammenlignet med produksjon av tradisjonell gass. Ved å støtte produksjonen av biogass får man tilgang til CO2-kompensasjon via sertifikat - det kaller vi Kosan BioMix.

Når man kjøper Kosan BioMix, mottar man et sertifikat fra oss på produksjonen av biogass tilsvarende kjøpt mengde gass.

 

Globalt perspektiv

Med Kosan BioMix bidrar vi sammen til en reduksjon av CO2-utslipp sett ut fra et globalt perspektiv. Reduksjonen av CO2-utslipp skjer kun i produksjonsprosessen av biogass. I praksis betyr det att biogassen benyttes der den utvinnes.

Holdbare råvarer

Definisjonen av biogass er at den har utspring fra en biologisk kilde i stedet for en fossil. Den biogass som Kosan Gas arbeider med utvinnes utelukkende fra biobaserte restprodukter eller biobasert avfall.

En del får man som biprodukt fra svensk produksjon av biodiesel (HVO) en annen tilgang av biogass kommer fra produksjon av biobensin. Begge prosessene er 100% fri for palmeolje eller PFAD (destillert Palmefettsyre).

Bidra i dag

Kosan BioMix er et grønnere alternativ for virksomheter som vil bidra til klimaskiftet. Sertifikatenes andel av bioLPG kan variere fra 20-100 % og med det gi en høyere CO2-besparelse. Reduksjon av CO2-utspillet skjer kun i fremstillingsprosessen og forblir på raffineriet:

Kosan BioMix100 = 95,0%
Kosan BioMix40 = 38,0%
Kosan BioMix30 = 28,5%
Kosan BioMix20 = 19,0%

Spar penger på brenselet

Den økonomiske besparelsen ved å bytte fra olje til LPG ligger på rundt 10-15%, avhengig av dagens forbruk, prisen på LPG og olje i nærområdet og krav til installasjonen.

Reduser det totale energiforbruket

Ved å montere spesielt energibesparende utstyr på en kjele – for eksempel en matevannsforvarmer og/eller en Economizer – kan dere redusere det totale energiforbruket, målt i kilowattimer.

Skån miljøet og kjelen

LPG inneholder mindre svovel enn olje. Det gir en renere forbrenning og krever mindre vedlikehold av kjelen. I tillegg slipper LPG ut rundt 20 % mindre CO2 enn olje.

Referanseprosjekt

BLOMSTENE GROR VED HJELP AV KOSAN-MIX

Andersen Gartneri i Norge har oppnådd store økonomiske fordeler siden de for seks år siden konverterte fra olje til gass. Det miljøriktige og energieffektive produktet Kosan-Mix, som er en blanding av butan og propan, vekker stor tilfredshet i gartneriet.

Til å oppvarme sine enorme drivhus bruker Andersens Gartneri Kosan-Mix Produktet minner om propan, der den eneste forskjell er sammensetningen av propan og butan som er mer jevnbyrdig i Kosan-Mix. Noe som gjør produktet billigere enn propan.

Som en tilleggsgevinst får bedriften CO2-gjødsel som tilfører plantene næring. Enda en fordel med Kosan-Mix er at den – på samme måte som propan – raskt kan justeres.

-Justeringsmulighetene er veldig viktige når man arbeider med planter og temperaturen varierer slik den gjør her i landet, sier Per Andersen.

Vanlige spørsmål

SPØRSMÅL OM LPG og olje

Eric Johnson forsker på forskjellige brenslers påvirkning på miljøet og er sjef for det uavhengige konsulentfirmaet Atlantic Consulting i Zürich. Nedenfor svarer Erik Johnson på vanlige spørsmål om LPG:

Hva er det beste miljømessige argumentet for å bruke LPG i stedet for olje?

Nitrogenutslippene fra gass (LPG) er cirka 20% lavere enn utslippene fra olje.
Det er også et miljøargument at LPG i mindre grad påvirker den lokale luftkvaliteten mindre enn olje på grunn av det minimale utslippet av partikler og NOx. Partikler og NOx har blant annet blitt knyttet til fenomenet ”dieselkreft”, som har blitt stadfestet av Verdens helseorganisasjon, WHO.

 

Hvilke virksomheter vil ha spesielt stor nytte av å konvertere fra olje til LPG?

Alle typer virksomheter som bruker en kondenserende kjele. Disse er cirka 6% mer effektive enn en brenner. Alle virksomheter som registrerer CO2-utslippene, og spesielt de som betaler for CO2-utslippene, burde fått støtte til å konvertere fra olje til LPG.

Hvilken påvirkning har gass (LPG) på miljøet sammenlignet med bioolje når den brukes til oppvarming og industrielle prosesser?

100% biodiesel (eller biobrensel) fremstilles av rapsolje, en av de vanligste råvarene i Europa, og har omtrent samme miljøpåvirkning som LPG.

Hvorfor bør man velge gass (LPG) i stedet for karbondioksidnøytrale energikilder?

Brennstoff som er helt eller nesten CO2-nøytralt er sjeldent. Biogass kommer svært nær, men tilgjengeligheten er begrenset, og den er generelt dyr. Enkelte typer biomasse kommer også nær, men håndteringen av faste brennstoff er noe helt annet, og det kan være svært dyrt og tungvint . CO2-nøytral elektrisitet er lettere å finne, men strøm er en dårlig varmekilde, spesielt for industrielt bruk.

 

Hva er de største hindrene for å velge gass i stedet for olje?

Sannsynligvis gammel vane. Det krever en innsats å foreta et bytte. Men det lønner seg. I en av våre studier* viste vi at man ved å velge gass (LPG) i stedet for brenselolje til oppvarming av et vanlig hus i Nord-Europa i løpet av kjelens levetid kan spare et utslipp som tilsvarer å kjøre 130.000 kilometer i en gjennomsnittlig ny bil.

 

Er det trygt å bruke gass (LPG)?

Gass (LPG) utgjør en svært liten risiko for helse og sikkerhet. Der det produseres energi, er det alltid potensiell fare. Det gjelder for alle typer brensler og energikilder, også gass. Derfor er det viktig at alle i gasskjeden – inkludert brukerne – vedtar nødvendige sikkerhetstiltak for håndtering, lagring og bruk av LPG.

 

Fakta

Hvorfor KOSAN GAS

Års erfaring

Etter 90 år på markedet er det fremdeles kvalitet, teknisk ekspertise og leveransesikkerhet som er våre kjennetegn. Vi gjør det lett for deg.

Tonn spart CO2

De siste 6 årene har vi ved hjelp av oljekonverteringer hos våre kunder i Norden fjernet over 15.000 tonn CO2, eller tilsvarende drøyt 7.500 færre biler på veiene.

Leveringssikkerhet i hele Norden

100% er målet for leveringssikkerhet hos oss. Grundig planlegging og mange års erfaring. Absolutt leveringssikkerhet kommer ikke av seg selv, og hos oss har det høyeste prioritet.