I trygge hender

FOKUS PÅ sikkerhet med lpg

Hos Kosan Gas er fokus på sikkerhet helt sentralt og en absolutt prioritet. Sikkerhet er en del av vår kultur – internt i hele organisasjonen og på kundenes installasjoner. Sikkerhet er en selvfølge hos os, og vi oppfordrer våre kunder og samarbeidspartnere til å være forsiktige når de behandler og er i nærheten av gass.

Forebygging av gassulykker

For gassinstallasjoner gjelder prinsippet om at det er bedre å forebygge enn å reparere. Inngå derfor en avtale med Kosan Gas om serviceinspeksjoner av gassanlegget minst én gang i året. Det bør også utarbeides en evakueringsplan, og en person bør få ansvar for eventuell evakuering.

Av hensyn til sikkerheten er gassen tilsatt et sterkt luktende indikatorstoff som avslører eventuelle lekkasjer i gassinstallasjonen. Det er det tilsatte indikatorstoffet som gir den karakteristiske "gasslukten". Hvis det slipper gass ut av en tank, kan dere alltid lukte det. Sørg for en grundig utlufting, og unngå bruk av ild og elektrisk utstyr. Der kan ta litt tid før gassen er helt borte. Vær oppmerksom på at gass er tyngre enn luft.

I henhold til loven er det eieren/brukeren av anlegget som er ansvarlig for anleggets tilstand og vedlikehold.

Uhell med propan

HVA GJØR DU

BRANn

Installasjon

 1. Varsle brannvesenet – ring 1-1-0

 2. Steng ventiler
  Steng avstengningsventiler på gassrør før og etter den antente lekkasjen og la flammen dø ut. IKKE forsøk å slukke med vann med mindre det er risiko for antennelse av andre brennbare materialer.

 

lekkasje

Installasjon

 1. Stopp bruk av åpen ild
  Slå av alle brennere, stopp motorer og diverse el-utstyr. Røyking forbudt.

 2. Evakuer
  Evakuer alle i lokalet.

 3. Steng ventiler
  Steng nærmeste avstengningsventil på gassrøret før lekkasjen dersom det er mulig. Alternativet er å trykke på hovedavstengingsventil ved gassens inngang til bygningen.

 4. Luft ut
  Åpne vinduet og dører som fører ut i det fri. Vær oppmerksomme på eventuelle kjellere og kloakker da LPG sprer seg langs gulvet.

Gasstank/gassflasker

 1. Varsle brannvesenet – ring 1-1-0

 2. Trykk på hovedavstengingsventilen
  Steng av strømmen til eventuell gassfordamper eller pumpe.

 3. Steng ventiler
  Ikke forsøk å slukke en gassbrann som stammer fra en lekkasje ved anlegget. Steng i stedet tankens/flaskens ventil(er), og la flammene dø ut av seg selv. Dette kan ta litt tid.

 4. Kjøl ned tanken/flasken
  Fjern flasken og kjøl den ned med vann dersom det er mulig. Alternativt kan tank/ flaske kjøles ned med vann som spyles på for å beskytte mot strålevarmen fra flammene.

Gasstank/gassflasker

 1. Stopp bruk av åpen ild
  Steng alle brennere, stopp motorer og diverse el-utstyr. Røyking forbudt.

 2. Evakuer
  Evakuer alle i vindretningen innenfor ca. 100 m. Gå aldri inn i en gassky.

 3. Steng ventiler
  Dersom lekkasjen er på rørinstallasjonen etter tank/ flaske, stenges ventilen på tank/ flaske. Gå til ventilen fra vindsiden.

 4. Varsle brannvesen – ring 1-1-0
  Dersom det ikke lykkes å stoppe lekkasjen av gass varsles brannvesenet – informer om gasskyens retning.

 

Oversikt

Lat ned oversikten "Uhell med propan, hva gjør du?". Da har du alltid en veiledning for hånden.

Last ned oversikt