Kosan BioMix - et grønnere LPG

CO2 -kalkulator

Regn ut hvor mye du årlig kan redusere ditt CO2-utslipp med Kosan BioMix, i forhold til standard LPG. Sett inn ditt årlige LPG-forbruk og velg andel av Kosan BioMix.
Forbruk av LPG pr. år
1000 tonn
tonn
Andel Kosan BioMix
20%
25 / 100) * 26 tonn
100 tonn
Fossil CO2 -besparelse

Grønnere LPG - samme gode egenskaper

kosan biomix

LPG er en energikilde som har et lavere karboninnhold enn andre fossile drivstoffer og med Kosan BioMix har virksomheter nå mulighet for å redusere sine CO2-utslipp ytterligere.

  • Hva er Kosan BioMix?
    Kosan BioMix er et LPG-produkt som er utvunnet fra bærekraftige råvarer som vegetabilske oljer og animalsk fett. Det er ett bi-produkt fra produksjonen av biodiesel (HVO) og produseres etter massebalanseprinsippet.  Resultatet er et alternativ til konvensjonell LPG, med et mer klima- og miljøvennlig fotavtrykk.

  • Fordelene med Kosan BioMix?
    Kosan BioMix er laget av 20 % fornybare råmaterialer. Klimagassbesparelsene utgjør 19 % sammenlignet med fossilt LPG. Miljøpåvirkningen overvåkes av en uavhengig tredjepart. Den kjemiske sammensetningen av Kosan BioMix er identisk med konvensjonell LPG, med samme bruksmuligheter og samme fordeler, blant annet jevn forbrenning, lavere totalt effektforbruk og stor pålitelighet.

  • Hvordan får du tak i Kosan BioMix?
    Kosan BioMix er et karbonhandelsprodukt som selges etter de samme prinsippene som grønn elektrisitet eller grønn opp-varming. Når du anskaffer Kosan BioMix, vil kundene få et sertifikat som dokumenterer besparelsene mht. miljøpåvirkning. Som utgangspunkt selger vi Kosan BioMix som en 20% blanding. Du kan allikevel velge ett høyere blandingsforhold – Kosan BioMix med en grønn andel opp til 100%.

ET STEG NÆRMERE EN GRØNNERE
OG MER BÆREKRAFTIG FREMTID

1) Kilder av bæredyktige råmaterialer
Kosan BioMix utvinnes fra bæredyktige råvarer som vegetabilsk oljer og animalisk fett.

 

 

2) Raffineri
Bioraffineri med produksjon av biodiesel (HVO).

 

3) Kosan BioMix
Biprodukt fra produksjon av biodiesel. Raffineriprosessen og den miljømessige påvirkningen av sluttproduktet overvåkes av en uavhengig tredjepart.

 

4) Sertifikat
Vi utsteder sertifikat til kunder som kjøper Kosan BioMix. Besparelsene mht. miljøpåvirkning dokumenteres med dette sertifikatet.

 

Case

KOSAN BIOMIX – HELT PÅ LINJE MED GJENNESTADS STRENGE MILJØFOKUS

Kosan BioMix kompletterer nå den høyt prioriterte miljøprofilen hos Gjennestad. Alt er gjennomtenkt til den minste detalj i den fine virksomheten.
At Kosan Gas nå kan tilby en grønnere LPG er prikken over i’en.

- For oss er det fantastisk å få muligheten til å kunne komplettere det gode samarbeidet vi har med Kosan Gas med å få ett produkt som er enda mer i tråd med vårt klimafokus; sier Geir Fossnes, daglig leder på Gjennestad.

vil DERE VæRE LITT GRØNNERE?

Ta kontakt med oss for å få en idé om hvilke miljømessige gevinster din virksomhet kan oppnå med Kosan BioMix.

Sales & Technical Team Leader

Morten Lunner

M. 9452 1738
morten.lunner@kosangas.no

 

Key Account Manager

Truls Isaksen

M. 4695 2622
truls.isaksen@kosangas.no

FAQ

spar tid - finn svaret her

Hvorfor kjøpe Kosan BioMix?

Ved å kjøpe Kosan BioMix, hjelper du miljøet ett skritt i riktig retning. Når du kjøper Kosan BioMix jfr. massebalanseprinsippet produseres det alltid en tilsvarende mengde grønt volum. Vi garanterer at det grønne volum, som du kjøper, benyttes i produksjonskjeden.

Hva utvinnes Kosan BioMix av?

Kosan BioMix utvinnes av animalsk fett og vegetabilisk fett. Produktet er fritt for palmeolje og PFAD.

Hvor stor del av Kosan BioMix er resirkulerbar?

Kosan BioMix med 20% resirkulerbart innhold reduserer CO2-utslippet med 19% i sammenligning med 100% fossilt LPG. Jfr. EU’s bæredyktighetsdirektiv i en såkalt «Well-to-Wheel»-analyse. WTW-analysen tar hensyn til hele produksjonskjeden.

Kosan BioMix er ett bi-produkt fra produksjonen av biodiesel (HVO) og produseres etter massebalanseprinsippet.

Hvor stor er miljøgevinsten ved Kosan BioMix?

Kosan BioMix sparer miljøet for 19 % av den CO2 som ville blitt avgitt ved produksjon av samme mengde fossilt LPG. Miljøavgiften er sertifisert av en uavhengig tredjepart.

Om du konverterer fra olje til Kosan BioMix, er din miljøgevinst naturligvis enda større.

Hvordan dokumenteres miljøgevinsten?

Ved kjøp av Kosan BioMix leverer Kosan Gas et sertifikat som dokumenterer miljøbesparelsen.

Lever Kosan BioMix opp til europeiske standarder?

Ja, produktets beregninger kan sammenlignes med standardverdien i Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare energikilder.

Er det skattemessige fordeler ved Kosan BioMix?

Nei, dessverre ikke.

Hva er potentialet for Kosan BioMix og Bio-LPG?

Potensialet er, på sikt, å erstatte fossilt LPG med Kosan BioMix eller Bio-LPG. Selv om LPG er ett produkt med fossil opprinnelse, så har det allerede i dag et bedre miljøavtrykk med lavere CO2- og partikkelutslipp enn andre fossile energiformer.