CO2-kompensasjon via sertifikater

KOSAN BIOMIX - En grønn energikilde

Når du kjøper Kosan BioMix, sparer vi sammen miljøet for opptil 95 % CO2-utslipp. Gassen er den du kjenner. Reduksjon av CO2-utslippet skjer kun i fremstillingsprosessen og kompenseres via sertifikater.

Gjennom de neste årtiene må hele verden omstille seg fra fossilt brensel til brensel basert på gjenbrukbare råvarer. Det gjelder også LPG (Liquified Petroleum Gas) som leveres i tanker og flasker.

Bærekraftige råvarer
Klima- og miljøbevisste kunder etterspør produkter som kan hjelpe dem i arbeidet med å skape en grønnere og mer bærekraftig fremtid.

LPG slipper ut mindre CO2 enn annet fossilt brensel. Men det kan gjøres enda bedre, og derfor støtter vi produksjonen av bioLPG*.

BioLPG er et biprodukt fra produksjon av biodiesel (HVO), som utvinnes av restprodukter av bærekraftige råvarer som vegetabilske oljer og animalsk fett. BioLPG som produseres i Sverige, er fri for palmeolje og PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) og gjenbrukes på raffineriet.

CO2-kompensasjon via sertifikater
I produksjonen av bioLPG reduseres CO2-utslippet med opptil 95 % i forhold til tradisjonell LPG-produksjon. Vi får reell tilgang til CO2-kompensasjon via sertifikater. Det kaller vi Kosan BioMix. Sertifikatenes andel av bioLPG kan variere fra 20-100 %.

Sertifikat som dokumentasjon
Ved kjøp av Kosan BioMix mottar du et sertifikat fra oss på produksjon av bioLPG noe som tilsvarer den innkjøpte mengden LPG. Miljøavgiften er sertifisert av en uavhengig tredjepart.

* Definisjonen på bioLPG er at gassen stammer fra en biologisk kilde og ikke en fossil kilde

Norge skal være fri for fossilt brensel i 2050. Det er et mål Kosan Gas er med å arbeide for.

Biolpg - ET STEG NÆRMERE EN GRØNNERE
OG MER BÆREKRAFTIG FREMTID

CO2-kompensasjon via sertifikat

I produksjonen av biogass minsker CO2-utslippet med opp til 95% sammenlignet med produksjon av tradisjonell gass. Ved å støtte produksjonen av biogass får man tilgang til CO2-kompensasjon via sertifikat - det kaller vi Kosan BioMix.

Når man kjøper Kosan BioMix, mottar man et sertifikat fra oss på produksjonen av biogass tilsvarende kjøpt mengde gass.

 

Globalt perspektiv

Med Kosan BioMix bidrar vi sammen til en reduksjon av CO2-utslipp sett ut fra et globalt perspektiv. Reduksjonen av CO2-utslipp skjer kun i produksjonsprosessen av biogass. I praksis betyr det att biogassen benyttes der den utvinnes.

Holdbare råvarer

Definisjonen av biogass er at den har utspring fra en biologisk kilde i stedet for en fossil. Den biogass som Kosan Gas arbeider med utvinnes utelukkende fra biobaserte restprodukter eller biobasert avfall.

En del får man som biprodukt fra svensk produksjon av biodiesel (HVO) en annen tilgang av biogass kommer fra produksjon av biobensin. Begge prosessene er 100% fri for palmeolje eller PFAD (destillert Palmefettsyre).

Bidra i dag

Kosan BioMix er et grønnere alternativ for virksomheter som vil bidra til klimaskiftet. Sertifikatenes andel av bioLPG kan variere fra 20-100 % og med det gi en høyere CO2-besparelse. Reduksjon av CO2-utspillet skjer kun i fremstillingsprosessen og forblir på raffineriet:

Kosan BioMix100 = 95,0%
Kosan BioMix40 = 38,0%
Kosan BioMix30 = 28,5%
Kosan BioMix20 = 19,0%

vil DERE VæRE LITT GRØNNERE?

Ta kontakt med oss for å få en idé om hvilke miljømessige gevinster din virksomhet kan oppnå med Kosan BioMix.

Commercial Manager, Norway/Sweden

Morten Lunner

M. 9452 1738
morten.lunner@kosangas.no

 

Key Account Manager

Truls Isaksen

M. 4695 2622
truls.isaksen@kosangas.no

Case

KOSAN BIOMIX – HELT PÅ LINJE MED GJENNESTADS STRENGE MILJØFOKUS

Kosan BioMix kompletterer nå den høyt prioriterte miljøprofilen hos Gjennestad. Alt er gjennomtenkt til den minste detalj i den fine virksomheten.
At Kosan Gas nå kan tilby en grønnere LPG er prikken over i’en.

- For oss er det fantastisk å få muligheten til å kunne komplettere det gode samarbeidet vi har med Kosan Gas med å få ett produkt som er enda mer i tråd med vårt klimafokus; sier Geir Fossnes, daglig leder på Gjennestad.

FAQ

spar tid - finn svaret her

Hva er LPG?

Den bioLPG-produksjonen vi støtter, utvinnes utelukkende av restprodukter fra råvarer som vegetabilske oljer og animalsk fett. BioLPG er et biprodukt fra en svensk produksjon av biodiesel (HVO) og er fri for palmeolje og PFAD (Palm Fatty Acid Distillate). 

Definisjonen på bioLPG er at gassen stammer fra en biologisk kilde og ikke en fossil kilde

Hva er Kosan BioMix?

Kosan Gas støtter produksjonen av bioLPG og får reell tilgang til CO2-kompensasjon via sertifikater. Det kaller vi Kosan BioMix.
Reduksjon av CO2-utslippet skjer kun i fremstillingsprosessen.

Hva er den kjemiske formelen?

Den kjemiske formelen for bioLPG og konvensjonell LPG er identisk. Forbrenning av bioLPG vil ha samme CO2-avtrykk som forbrenning av konvensjonell LPG. Det lavere CO2-utslippet blir kun oppnådd i fremstillingsprosessen hos produsenten i Sverige. 

Inneholder Kosan BioMix palmeolje?

Nei, Kosan BioMix er fri for palmeolje og PFAD (Palm Fatty Acid Distillate).

Hvor stor er miljøgevinsten?

I produksjonen av bioLPG reduseres CO2-utslippet med opptil 95 % i forhold til tradisjonell LPG produksjon. Ved å støtte produksjonen av bioLPG får vi reell tilgang til CO2-kompensasjon via sertifikater. 

Sertifikatenes andel av bioLPG kan variere fra 20-100 % og med det gi en høyere CO2-besparelse. Reduksjon av CO2-utslippet skjer kun i fremstillingsprosessen:

Kosan BioMix100  =  95,0 %
Kosan BioMix40    =  38,0 %
Kosan BioMix30    =  28,5 %
Kosan BioMix20    =  19,0 %

Beregningen er foretatt etter WTW (Well-to-Wheel) prinsippet, der mengden av CO2-utslipp beregnes for hele kjeden - fra produksjon av råmaterialene til forbrenning av sluttproduktet. Miljøavgiften er sertifisert av en uavhengig tredjepart.

Hvordan dokumenteres miljøgevinsten?

I produksjonen av bioLPG reduseres CO2-utslippet med opptil 95 % i forhold til tradisjonell LPG-produksjon. Ved å støtte produksjonen av bioLPG får vi reell tilgang til CO2-kompensasjon via sertifikater. Det kaller vi Kosan BioMix. 

Ved kjøp av Kosan BioMix leverer Kosan Gas et sertifikat til kunden, som dokumenterer det lavere CO2-utslippet.

Hva er potensialet for bioLPG og Kosan BioMix?

LPG er et produkt med fossil opprinnelse, men har allerede i dag et bedre miljøavtrykk med lavere CO2- og partikkelutslipp enn andre fossile energiformer. Potensialet på sikt er å erstatte fossilt LPG med bioLPG.

Den kjemiske formelen for bioLPG og konvensjonell LPG er identisk. Forbrenning av bioLPG vil ha samme CO2-avtrykk som forbrenning av konvensjonell LPG. 

Reduksjon av CO2-utslippet skjer kun i fremstillingsprosessen og kompenseres via sertifikater.

Er det skattemessige fordeler ved Kosan BioMix?

Nei, dessverre ikke.

Hvorfor kan ikke bioLPG fritas for avgifter?

Propan har samme kjemiske struktur, energiinnhold og renhet uansett om opprinnelsen er biomasse eller fossil. Derfor kan ikke bioLPG fritas for avgiftsplikt.