FaQ - Spørsmål og svar om LPG

Er gass og LPG det samme?

LPG er en forkortelse for Liquefied Petroleum Gas, og det er dette navnet man bruker for petroleumsgass internasjonalt. Petroleumsgass (LPG) er et naturlig biprodukt som utvinnes ved raffinering av råolje og/eller naturgass. LPG utvinnes av råoljen som kommer opp fra oljeboring.

Hva består LPG av?

LPG er en samlebetegnelse på hydrokarbonene propan og butan.

Er LPG giftig?

Nei, men i stor konsentrasjon kan likevel dampen fra LPG forårsake døsighet. Les mer i sikkerhetsdatabladene våre.

Lukter LPG?

Ja, men det er ikke selve gassen som lukter. LPG er tilsatt et stoff med svært kraftigt lukt. Dette er et lovkrav som gjør at det blir enklere å finne en eventuell lekkasje ved en LPG gasstank eller et LPG gassanlegg.

Er LPG i gassfase tyngre enn luft?

Ja, LPG veier ca. 1,6 ggr så mye som luft.

Hvor mange kilo LPG går det på 1 m3 LPG i gassfasen?

LPG i gassfasen går det ca. 2kg eller 4 liter flytende LPG.  

 Hvor mange kWh/MJ tilsvarer 1 kg LPG i gassfasen.

1 kg LPG tilsvarer 12,86 kWh.
1 kg LPG tilsvarer 46 MJ.

Hvor mange liter tilsvarer 1 kg LPG?

1 kg LPG tilsvarer 2 liter flytende LPG.

Hva er gassens (LPG) nedre brennverdi?

Gassens (LPG) nedre brennverdi er 12,86 kWh/kg.

Hvor mye CO2 slipper LPG ut?

Gassens (LPG) CO2-utslipp er 234 g/kWh eller ca. 3 kg CO2/kg LPG.