Bytt til LPG

Hvor lang er tilbakebetalingstiden på LPG-konvertering?

Det er både billigere og mer miljøvennlig å bytte fra olje til LPG. Men hvor lenge må du vente før investeringen din begynner å gi overskudd? Det avhenger alltid av omstendighetene, siden det er flere faktorer i spill – men i de fleste tilfeller er tilbakebetalingstiden mellom 2–4 år.

Før du bestemmer deg for omstilling fra olje til LPG, vil du sikkert vite hvor mye det er mulig å spare på å bytte til LPG og når investeringen er tilbakebetalt.

Det er flere ulike faktorer med i bildet når du konverterer fra olje til gass. Derfor er det alltid nødvendig å ha en individuell vurdering av nettopp din situasjon. Noen av tingene du bør vurdere når du konverterer, er:

  • Nåværende drivstofforbruk og -pris
  • Eksisterende anlegg (kjele/oljetank/kalorifer)
  • Fysiske forhold
  • Investering

Avhengig av prisen på drivstoffet er det som en tommelfingerregel mulig å spare mellom 0,80 og 1,20 kr. per kg drivstoff som forbrukes. Besparelsen avhenger også av alder og virkningsgrad på det eksisterende anlegget og om anlegget skal brukes til prosess og/eller oppvarming.

fire eksempler

Her er 4 konkrete eksempler på investering og sparing, basert på ulike kundetyper. Husk at relasjonene dine kan være forskjellige. Derfor er beregningseksemplene bare veiledende og inkluderer ikke alle parametere:

Eksempel 1

Produksjonsselskap

Utgangspunkt
Et produksjonsselskap har en gammel dampkjele fra 1970 på 500 kWh med en årlig effektivitet på ca 60%, som trenger erstatning på grunn av korrosjon flere steder på vitale rør. Det årlige forbruket er om lag 50.000 liter olje.

Løsning
En ny dampkjele, 500 kW, ny styring, nye pumper og rør, 8 m3 lagertank (overgrunn) med en 40 kg/h elektrisk fordamper. Selskapet bruker nå om lag 26 tonn LPG per år.

Investering
Totalt: 575.000,-

Besparelse
Årlige besparelser ca.: 99.000,-
Tilbakebetalingstid: 5 år

Eksempel 2

GRIS PRODUSENT

Utgangspunkt
En bonde har en gammel oljekjele fra tidlig på 1970-tallet med en årlig effektivitet på ca 65%. Bonden har utvidet gården og trenger derfor mer varme enn den oljefyrte kan gi. Det årlige forbruket er om lag 30.000 liter olje og 150.000 kWh elektrisitet.

Løsning
Bonden vil ha en mini CHP for å produsere elektrisitet og varme og en ny kondenserende 45 kW gasskjele for toppbelastninger og kalde perioder. Han kan nå produsere ca 50% av sin egen elektrisitet og effektiviteten med gasskjelen økes med 30%. Han bruker nå ca 25 tonn LPG i året.

Investering
Mini CHP oppvarming og kjele inkl. gassanlegg
Elektrisk arbeid
Totalt: 315.000,-

Besparelse
Årlige besparelser ca: 100.000,-
Tilbakebetalingstid: 3,2 år

Eksempel 3

Idrettshall

Utgangspunkt
En idrettshall i et landlig område har en oljekjele fra tidlig på 00-tallet med en årlig effektivitet på ca 80%. Hallen må privatiseres, og i denne forbindelse må driftskostnadene reduseres ved hjelp av ulike energioptimerende løsninger. Årlig forbruk er ca. 7.000 liter olje og 17.000 kWh strøm.

Løsning
Hallen vil ha et nytt mini CHP-system installert for å produsere elektrisitet og varme og en ny kondenserende 24 kW gasskjele for topp- og kalde perioder, samt en luft-/varmtvannspumpe på 7 kW. Hallen kan nå produsere ca 90% av sin egen elektrisitet, og effektiviteten av gasskjelen har økt med 20%. Hallen bruker nå ca 5,5 tonn LPG per år.

Investering
Mini CHP, varmepumpe og kjele inkl. installasjon
Gassanlegg
Elektrisk arbeid
Totalt: 330.000,-

Besparelse
Årlige besparelser ca.: 60.000,-
Tilbakebetalingstid: 5,5 år

Eksempel 4

restaurant

Utgangspunkt
Et vertshus har en oljekjele fra 2003 med en årlig effektivitet på ca 85%. Vertshuset bruker olje til oppvarming av hotellet og restauranten. På kjøkkenet har de brukt gass til ovner og komfyr i flere år. Årlig forbruk er om lag 55.000 liter olje.

Løsning
Ny kondenserende gasskjele for oppvarming med en årlig effektivitet på ca 95%. Effektiviteten av gasskjelen har økt med 10% og det er 25% høyere brannverdi i LPG. Vertshuset bruker nå ca 38 tonn LPG per år.

Investering
Kjele inkl.
Investering for gass
Elektrisk arbeid
Totalt: 285.000,-

Besparelse
Årlige besparelser ca.: 78.000,-
Tilbakebetalingstid: 3,6 år

La oss gjennomgå ditt eksisterende kjeleanlegg og få et bud på de økonomiske og miljømessige fordelene ved virksomheten din

Commercial Manager, Norway/Sweden

Morten Lunner

M. 9452 1738
morten.lunner@kosangas.no

 

Key Account Manager

Truls Isaksen

M. 4695 2622
truls.isaksen@kosangas.no