Kundcase

LPG HOLDER FÔRET TØRT OG PRODUKSJONEN FLYTENDE

-Fordelene ved LPG er mange, men reguleringsmulighetene er outstanding i produksjonsprosessen, sier fabrikksjef Arne-Otto Olsen.

Fiskeprodusenten Biomar AS, i Nord-Norge, har byttet ut sin eksisterende energikilde med flytende gass – også kjent som LPG. Med Kosan Gas som leverandør har Biomar hatt leveringssikkerhet, trygghet og kompetanse med på kjøpet.

I 1998 brente bygningene til Biomar AS i Myre, Nord-Norge, ned til grunnen. Midt i elendigheten fikk virksomheten en god anledning til å virkeliggjøre et ønske de hadde hatt lenge – en produksjon med LPG som primær energikilde. To år senere sto fabrikken klar, og LPG var selvskrevet.

Unike reguleringsmuligheter
Biomar utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer fôr til fiskeoppdrett i Norge. Gjennom strategisk velvalgt innsats og rask vekst, har virksomheten oppnådd en ledende posisjon som leverandør av fôr med høy ytelse til laks og regnbueørret. Da produktene til Biomar har et høyt vanninnhold, må de fjerne vannet med et varmetørkingsanlegg – til dette er LPG en velvalgt energikilde fordi temperaturen er enkel å kontrollere. Også virksomhetens dampkjele drives i dag på LPG.

-Fordelene ved LPG er mange, men reguleringsmulighetene er outstanding i produksjonsprosessen, sier fabrikksjef Arne-Otto Olsen.

Stabil og pålitelig energikilde
Konsekvensene ved en produksjonsstopp – for eksempel som følge av tomkjøring eller andre tekniske problemer med gassanlegget – ville være store for Biomar, både økonomisk og teknisk.

-Det er viktig for oss at vi kan stole på leverandøren vår, og at leverings-sikkerheten samt den tekniske kompetanse er den aller beste. Disse faktorene sammen med konkurransedyktige vilkår var avgjørende ved valget av Kosan Gas som leverandør, sier Arne-Otto Olsen.

Leveransene til Biomar fraktes med tog til Kosan Gas sin omlastingsstasjon i Storuman, der den sendes videre med lastebil til fabrikken i Myre. Omlastings-stasjonene er med å sikre leveransesikkerheten samtidig som miljøet tilgodesees, da togtransport er mer miljøvennlig.

FAKTA OM BIOMAR

  • Fjerner vannet med et varmetørkingsanlegg – til dette er LPG en velvalgt energikilde fordi temperaturen er enkel å kontrollere.

  • Biomars´s  dampkjele drives ipå LPG.

  • Reguleringsmulighetene med LPG er outstanding.

KONTAKT OSS NÅ

Hvis du vil vite mer om hvor mye virksomheten din kan spare ved å bytte til LPG, la oss se gjennom ditt eksisterende anlegg og gi et forslag til økonomiske og miljømessige fordeler.

Commercial Manager, Norway/Sweden

Morten Lunner

M. 9452 1738
morten.lunner@kosangas.no

 

Key Account Manager

Truls Isaksen

M. 4695 2622
truls.isaksen@kosangas.no