personvernerklæring

Siste revisjonsdato: 26. november 2019

Vi anerkjenner viktigheten av å beskytte personvernet ditt. Følgende personvernregler for nettstedet ("personvernerklæring") gir viktig informasjon om personvernet ditt i forbindelse med din bruk av nettstedet vårt knyttet til innsending av dine personopplysninger, så som navn, kontaktinformasjon, alder, biografisk informasjon eller andre personopplysninger ("personopplysninger") via nettstedet og også, der du har gitt ditt samtykke, for markedsføringskommunikasjon. Les dem nøye. De beskriver hvordan vi, Kosan Gas Norge AS, Brynsveien 2-4, NO-0667 Oslo, som behandlingsansvarlig, samler inn, lagrer, bruker, overfører og utleverer disse personopplysningene.

Du kan nå vårt personvernombud (DPO) ved å kontakte dem på privacy@ugiintl.com.

Tredjeparts nettsteder og dataoverføringer
Disse personvernreglene gjelder bare for dette nettstedet. I den grad dette nettstedet tillater deg å lenke til eller på annen måte få tilgang til nettstedene til våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere eller andre tredjeparter, kan egne personvernregler gjelde for disse lenkede nettstedene. Disse egne personvernreglene kan inneholde vilkår som er forskjellige fra de som finnes i disse personvernreglene, og din tilgang til og bruk av slike lenkede nettsteder er ikke underlagt disse personvernreglene. Vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for din tilgang til og bruk av alle tredjeparts nettsteder.

Formål som vi bruker dine personopplysninger til
Mens du besøker nettstedet vårt, kan du bli bedt om å frivillig oppgi visse personopplysninger. Når du har gitt samtykke til å motta markedsføringskommunikasjon, bruker vi dine personopplysninger til disse formålene. Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å kontakte personvernombudet. Slike personopplysninger gis av deg på frivillig basis og vil bli brukt på en måte som er i samsvar med disse personvernreglene. Vi behandler personopplysningene dine i samsvar med forespørslene fra deg. Vi bruker dine personopplysninger for våre berettigede interesser til å (i) oppfylle våre forpliktelser til å tilby deg produkter og tjenester, (ii) aktivere betalingsbehandlingstransaksjoner (der det er tilgjengelig), og/eller (iii) sende deg kommersiell informasjon og reklame, basert på dine preferanser og med ditt samtykke. Hvis du er kunde hos oss og ønsker mer informasjon om hvilke typer personopplysninger som samles inn og deres tiltenkte bruk, vennligst se vår personvernpolitik for kunder her.

Informasjon som samles inn fra informasjonskapsler og annen teknologi
Nettstedet vårt bruker "informasjonskapsler" og andre teknologier og sporingsbilder (der det er aktuelt) for å samle inn informasjon om deg (pikseltagger og sporingsbilder er også kjent som klare GIF-er, handlingskoder eller webtagger). En informasjonskapsel er en liten fil med bokstaver og tall som vi lagrer i nettleseren din eller på harddisken på datamaskinen eller mobilenheten din.

Vi bruker informasjonskapsler for våre berettigede interesser til å:

  • skille deg fra andre brukere av nettstedet vårt, og
  • hjelpe oss å gi deg en bedre opplevelse når du bruker nettstedet vårt og tillate oss å forbedre nettstedet

Informasjonskapsler brukes til å samle inn informasjon om:

  • din bruk av nettstedet vårt under din nåværende økt og over tid (inkludert nettsidene du ser og filene du laster ned),
  • operativsystemet og nettlesertypen,
  • internettleverandøren din,
  • domenenavnet og IP-adressen din,
  • nettstedet du besøkte før vår nettside, og
  • lenken du bruker til å forlate nettstedet vårt

Hvis du er bekymret for å ha informasjonskapsler på datamaskinen din, kan du angi at nettleseren din skal nekte alle informasjonskapsler eller angi når en informasjonskapsel blir lagret, slik at du kan bestemme om du vil godta den. Du kan også slette informasjonskapsler fra datamaskinen din. Innstillingen for hver nettleser er forskjellig. Det er beskrevet i hjelpemenyen i nettleseren din. Da får du vite hvordan du endrer dine valg med hensyn til informasjonskapsler. Du har også muligheten til å tilbakekalle samtykket når som helst til at vi kan bruke informasjonskapsler, ved å konfigurere nettleseren din som beskrevet nedenfor:

For Microsoft Internet Explorer går du til "Verktøy", velger "Alternativer for Internett" og deretter "Personvern".

Når det gjelder Firefox, for Mac-brukere, gå til "Preferanser", velg "Personvern" og deretter "Vis informasjonskapsler". For Windows-brukere går du til menyen, velger "Verktøy", deretter "Alternativer”, “Personvern" og til slutt "Bruk egendefinerte innstillinger for loggen".

Hvis du bruker Safari, går du til "Preferanser", og deretter velger du "Personvern".

Når det gjelder Google Chrome, gå til "Verktøy", velg "Alternativer" ("Preferanser" for Mac-brukere), deretter "Avansert" og til slutt "Nettstedsinnstillinger" under Personvern-delen og merk av for "Informasjonskapsler" i dialogboksen "Nettstedsinnstillinger".

Hvis du velger å blokkere eller slette informasjonskapsler, kan det hende at visse funksjoner på nettstedet vårt ikke fungerer optimalt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://www.allaboutcookies.org. Nettstedet vårt bruker Google Analytics til å samle inn og analysere visse opplysninger om deg, men denne informasjonen avidentifiseres.

Vi bruker Hotjar for å bedre forstå brukernes behov og for å optimalisere denne tjenesten og opplevelsen. Hotjar er en teknologitjeneste som hjelper oss med å forstå brukernes opplevelse (f.eks. hvor mye tid de bruker på hvilke sider, hvilke lenker de velger å klikke på, hva brukerne liker og ikke liker osv.) og dette gjør oss i stand til å bygge og vedlikeholde tjenesten vår med tilbakemeldinger fra brukerne. Hotjar bruker informasjonskapsler og annen teknologi for å samle inn data om brukernes atferd og enhetene deres (spesielt enhetens IP-adresse (hentet og lagret bare i anonymisert form), enhetens skjermstørrelse, enhetstype (unike enhetsidentifikatorer), nettleserinformasjon, geografisk plassering (bare land), foretrukket språk som brukes til å vise nettstedet vårt). Hotjar lagrer denne informasjonen i en pseudonymisert brukerprofil. Verken Hotjar eller vi vil noensinne bruke denne informasjonen til å identifisere individuelle brukere eller for å matche den med ytterligere opplysninger om en enkelt bruker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hotjars personvernregler ved å klikke på denne lenken.

Du kan avregistrere en brukerprofil, nekte Hotjar å lagre informasjon om din bruk av nettstedet vårt og nekte Hotjar å bruke sporingsinformasjonskapsler på andre nettsteder ved å følge denne avregistreringslenken.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele personopplysninger vi har samlet inn fra deg, med tredjeparter for andre formål enn de som støtter vår virksomhet, med mindre det er nødvendig for formålet du har oppgitt dem for. I noen tilfeller kan vi dele personopplysningene med våre tilknyttede selskaper, kunder eller med tredjeparts tjenesteleverandører vi bruker for å yte tjenester på våre vegne i forbindelse med driften av virksomheten vår. Disse tilknyttede selskapene, kundene eller tredjeparts tjenesteleverandørene vil bare bruke dine personopplysninger til å oppfylle de formålene som personopplysningene ble samlet inn for. Dine personopplysninger kan også deles under følgende omstendigheter: (i) hvis vi er pålagt å gjøre det av politimyndigheter eller offentlige etater eller for andre forskriftsmessige formål; og (ii) i forbindelse med undersøkelser eller andre tiltak for å forhindre ulovlige aktiviteter eller knyttet til offentlig sikkerhet. Vi kan utlevere og overføre dine personopplysninger under en fusjon eller under salg av selskapets eiendeler. Vi vil imidlertid kreve at oppkjøperorganisasjonen godtar å beskytte personopplysningene dine i samsvar med disse personvernreglene.

Overføring av dine personopplysninger utenfor EØS
Vi kan overføre dine personopplysninger utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) til våre leverandører og/eller vårt hovedkvarter utenfor EØS. I dette tilfellet vil slike overføringer enten bli dekket av en kontrakt, inkludert standard kontraktsklausuler vedtatt av EU-kommisjonen, eller av mottakerens overholdelse av "Privacy Shield"-mekanismen eller bindende bedriftsregler, eller av andre mekanismer som gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Du kan motta en kopi av mekanismen som er implementert, ved å sende en forespørsel om dette til personvernombudet.

Vilkår for oppbevaring av dine personopplysninger
Vi beholder personopplysningene som er knyttet til deg, så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som opplysningene ble samlet inn for. Vi beholder dine personopplysninger i opptil tre (3) år etter at vårt forhold til deg er avsluttet. Men i visse situasjoner kan personopplysningene dine beholdes lenger, for eksempel ved rettssaker, eller for å overholde våre regnskapsmessige, juridiske eller regulatoriske forpliktelser. Uansett vil opplysningene destrueres eller anonymiseres når formålene er oppfylt.

For å forbedre vår studie- og statistikkanalyse kan vi beholde dine anonymiserte data til ubegrenset tid. Anonymisering er en mekanismebeskyttelse som tar sikte på å transformere personopplysningene på en irreversibel måte for at de ikke lenger skal identifisere den aktuelle personen.

Integritet, beskyttelse og oppbevaring av dine personopplysninger
Selv om vi forsøker å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere noen personopplysningers sikkerhet. Du oppgir dine personopplysninger til oss på egen risiko. Vi bruker kommersielt rimelige tiltak og sikkerhetspraksis for å beskytte personopplysningene dine og iverksette sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte personopplysningene dine mot tilgang fra uautoriserte personer. Noen av disse tiltakene inkluderer, men er ikke nødvendigvis begrenset til, kryptering, brannmurer og bruk av Secure Socket Layers (SSL).

Vi beholder personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn for, som beskrevet i disse retningslinjene for personvern, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er pålagt eller tillatt ved lov.

Dine rettigheter
Vi skal gi deg tilgang til dine personopplysninger i samsvar med dine juridiske rettigheter, slik at du kan instruere oss til å korrigere eller oppdatere personopplysningene hvis de er unøyaktige, eller slette personopplysningene hvis vi ikke er pålagt å beholde dem for juridiske formål, herunder for håndtering av søksmål eller for et legitimt forretningsformål. Du kan også be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene eller portabiliteten til personopplysningene. Hvis du vil utøve noen av disse rettighetene, kan du sende en e-post til personvernombudet.

Hvis du ikke er fornøyd med vårt svar, kan du ta det opp med personvernombudet eller datatilsynet i ditt bostedsland.

Trekke tilbake samtykket
Dersom du har samtykket i at vi bruker personopplysningene dine, og du senere bestemmer deg for at ikke vil at vi skal bruke personopplysningene, kan du trekke samtykket ved å kontakte personvernombudet.

Barn
Vi samler ikke bevisst inn informasjon fra barn under 13 år (eller en ev. lovpålagt høyere alder) og retter ikke nettstedene våre mot barn under 13 år (eller en ev. lovpålagt høyere alder). Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å ta en aktiv rolle i barnas nettaktiviteter og interesser. Hvis vi får vite at et barn under 13 år (eller en ev. lovpålagt høyere alder) har sendt inn personopplysninger på nettet uten foreldrenes samtykke, vil vi ta alle rimelige skritt for å slette disse opplysningene fra våre databaser og ikke bruke dem til noe formål (unntatt der det er nødvendig for å beskytte barnets eller andres sikkerhet som pålagt eller som tillatt ved lov). Hvis du blir oppmerksom på personopplysninger vi har samlet inn fra barn under 13 år (eller en ev. lovpålagt høyere alder), ber vi deg ta kontakt med personvernombudet.

Endringer i disse personvernreglene
Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å gjøre endringer i disse personvernreglene. Når det gjøres endringer i personvernreglene, oppdateres feltet "Sist endret" øverst i personvernreglene tilsvarende. Endringer i personvernreglene trer i kraft når de legges ut og “Sist endret” oppdateres. Vi oppfordrer deg til regelmessig å gå gjennom personvernreglene for å bli informert om eventuelle endringer.