Referanseprosjekt

KOSAN GAS SIKRER EFFEKT I DE KALDE PERIODER

Fjernvarmeleverandøren Statkraft Varme AS har hovedsete i Trondheim og anlegg i både Midt-Norge, Nord-Norge og på Østlandet. Den nye omlastingsstasjonen til Kosan Gas i Muruvik, 20 km fra Trondheim, har gitt Statkraft Varme økt trygghet i form av leveransesikkerhet og kapasitet.

Når Statkraft Varme i Trondheim har behov for ekstra effekt på grunn av lave temperaturer, utgjør Liquefied Petroleum Gas (LPG) en del av spisslastforsyningen. Den kalde perioden varer normalt fra oktober til mai. Det historiske forbruket deres har variert fra 3.000-8.000 tonn per sesong - avhengig av temperaturen og lengden på vinteren.

– Det er på grunn av de store variasjonene i forbruket som gjør at leveransesikkerhet og leveringskapasitet er viktig for oss, sier Snorre Gangaune, Senior Energiinnkjøper i Statkraft Varme AS.

Bedre rustet for temperatursvingninger
Dersom de to LPG-anleggene til Statkraft Varme benytter seg av den maksimale effekten, har de behov for 120-140 tonn LPG per døgn, og dette er naturligvis krevende.

-Med den nye omlastningsstasjonen til Kosan Gas for LPG i Muruvik, er leveransesikkerheten betydelig forbedret, og viser at Kosan Gas tar behovet vårt på alvor. Dette gjør at vi er bedre rustet for å håndtere svingninger i temperaturen, og uforutsette hendelser i kjeden for energiforsyninger, sier Snorre Gangaune.

Med tanke på miljøet
I tillegg til at Kosan Gas kan gi kunder i området leveransetryggheten de har behov for, slik de har til Statkraft Varme, var formålet med Muruvik en del av et fremgangsrikt miljøarbeid. Det nye anlegget har redusert fotavtrykket med 500.000 kg CO2-utslipp per år. Muruvik har derfor gitt både betydelige sikkerhetsmessige og miljømessige gevinster.

Takket være den nye terminalen kan Kosan Gas nå frakte gassen direkte fra Gøteborg til Muruvik på jernbane i stedet for med lastebil, som sparer 600.000 km med landeveiskjøring årlig. Anlegget fungerer som en midlertidig lagringsplass for LPG’en som kommer fra raffineriet.

FAKTA OM STATKRAFT

  • LPG hvis det er nødvendig av ekstra effekt på grunn av lave temperature.

  • Ved maksimale effekt er forbrukning 120-140 ton per døgn.

  • Kosan Gas omlasingsstasjon i Muruvik gir Statkraft leveransesikkerhet  og kapasitet.