Kundcase

KOSAN GAS TØMMER BERGROM OG SPARER MILJØET

-Vi hadde ingen andre alternativ når det var så store mengder LPG som skulle tømmes. Vi hadde aldri fått tillatelse til å brenne det, sier Tore Degerfalk, Konsernsjef på Norrgasol. -Dessuten er det en økonomisk fordel siden man etter tømming kan selge LPG’en videre, fortsetter Tore Degerfalk.

Å spare miljøet var naturligvis førsteprioritet  når Norrgasol i Piteå skulle tømme ett bergrom for LPG. Valget var enkelt – Kosan Gas mobile trailer SLURC gjør jobben.

Man benyttet seg av SLURC (Smart Gas Liquefying Unit and Requalification Concept) når ett bergrom med 50.000 tonn LPG skulle tømmes. Norrgasol i Piteå som blant annet forvalter bergrommet ga sin lit til Kosan Gas, som er den eneste aktøren på markedet som har denne unike løsning. Man suger ut LPG’en i gassfase samtidig som bergrommet fylles med vann som gir trykk. Med hjelp av SLURC komprimeres LPG’en i en tank hvor den kondenseres (flytende form). Når LPG’en siden er i tanken kan man levere den til en annen forbruker i stedet for å brenne den opp. Dette sparer naturligvis miljøet.

-Vi hadde ingen andre alternativ når det var så store mengder LPG som skulle tømmes. Vi hadde aldri fått tillatelse til å brenne det, sier Tore Degerfalk, Konsernsjef på Norrgasol.
-Dessuten er det en økonomisk fordel siden man etter tømming kan selge LPG’en videre, fortsetter Tore Degerfalk.

SLURC benytter man også ofte for å unngå produksjons-stopp når det skal utføres arbeid på vanlig tank. Det er naturligvis en stor fordel, som gir store besparinger, når produksjonen kan fortsette som vanlig. SLURC tømmer og kondenserer LPG’en fra tanken og kan samtidig sørge for forsyning av LPG til produksjonen. Den LPG-mengden som tidligere gikk til spille, tas hånd om og fylles tilbake i tanken. CO2-utslippet elimineres samt behovet for reservetank og flere leveranser.

Til oppsummering kan man si at uansett i hvilket bruksområde man benytter SLURC, så optimerer man effektiviteten og sikkerheten og minsker påvirkningen av miljøet.

 

 

 

  • Eies av kommunale virksomheter

  • Virksomhet med stort overskudd helt siden 70-tallet

  • Drivstoff-distributør, håndtering av farlig avfall, eiendomseiere (inkl bergrom)

  • Tre stora bergrom, 100.000 m3/stk

  • Virksomheten er i dag til salgs

 

KONTAKT OSS NÅ

Om du vil vite mer om hvordan vi, med hjelp av vår SLURC, kan hjelpe deres virksomhet med å spare både miljøet og penger.

Commercial Manager, Norway/Sweden

Morten Lunner

M. 9452 1738
morten.lunner@kosangas.no

 

Key Account Manager

Truls Isaksen

M. 4695 2622
truls.isaksen@kosangas.no