EFFEKTIV OG RENERE ENERGI I DIN VIRKSOMHET

Fakta

Års erfaring

Etter 90 år på markedet er det fremdeles kvalitet, teknisk ekspertise og leveransesikkerhet som er våre kjennetegn. Vi gjør det lett for deg.

Leveringssikkerhet i hele Norden

100% er målet for leveringssikkerhet hos oss. Grundig planlegging og mange års erfaring. Absolutt leveringssikkerhet kommer ikke av seg selv, og hos oss har det høyeste prioritet.

Tonn spart CO2

De siste 6 årene har vi ved hjelp av oljekonverteringer hos våre kunder i Norden fjernet over 15.000 tonn CO2, eller tilsvarende drøyt 7.500 færre biler på veiene.

Referanseprosjekt

LPG HOLDER FÔRET TØRT OG PRODUKSJONEN FLYTENDE

For 13 år siden byttet fiskeprodusenten Biomar AS i Nord-Norge sin eksisterende energikilde ut med flytende gass – også kjent som LPG. Med Kosan Gas som leverandør har Biomar hatt leveringssikkerhet, trygghet og kompetanse med på kjøpet.

I 1998 brente bygningene til Biomar AS i Myre, Nord-Norge, ned til grunnen. Midt i elendigheten fikk virksomheten en god anledning til å virkeliggjøre et ønske de hadde hatt lenge – en produksjon med LPG som primær energikilde. To år senere sto fabrikken klar, og LPG var selvskrevet.