EFFEKTIV OG RENERE ENERGI I DIN VIRKSOMHET

Fakta

Års erfaring

Etter mer enn 80 år på markedet er det fremdeles kvalitet, teknisk ekspertise og leveransesikkerhet som er våre kjennetegn. Vi gjør det lett for deg.

Leveringssikkerhet i hele Norden

100% er målet for leveringssikkerhet hos oss. Grundig planlegging og mange års erfaring. Absolutt leveringssikkerhet kommer ikke av seg selv, og hos oss har det høyeste prioritet.

Tonn spart CO2

De siste 6 årene har vi ved hjelp av oljekonverteringer hos våre kunder i Norden fjernet over 15.000 tonn CO2, eller tilsvarende drøyt 7.500 færre biler på veiene.

Referanseprosjekt

LPG HOLDER FÔRET TØRT OG PRODUKSJONEN FLYTENDE

For 13 år siden byttet fiskeprodusenten Biomar AS i Nord-Norge sin eksisterende energikilde ut med flytende gass – også kjent som LPG. Med Kosan Gas som leverandør har Biomar hatt leveringssikkerhet, trygghet og kompetanse med på kjøpet.

I 1998 brente bygningene til Biomar AS i Myre, Nord-Norge, ned til grunnen. Midt i elendigheten fikk virksomheten en god anledning til å virkeliggjøre et ønske de hadde hatt lenge – en produksjon med LPG som primær energikilde. To år senere sto fabrikken klar, og LPG var selvskrevet.