Leveringssikkerhet

VI LEVERER LPG MED LASTEBILER, TOG OG BÅT

Absolutt leveringssikkerhet kommer ikke av seg selv, men det er avgjørende når en tom tank betyr driftsstopp. Derfor krever full leveransesikkerhet grundig planlegging og mange års erfaring. Vår distribusjons- og logistikkavdeling sikrer at kundene alltid har tilstrekkelig med LPG og at de slipper å betale for unødvendige ekstraleveranser – en fordel for både økonomien og miljøet.

Vi leverer LPG med lastebiler, tog og båt I samarbeid med våre distribusjonspartnere følger vi kontinuerlig med på om noe må endres. Dermed sikrer vi en optimert LPG til kundene våre.

Få guide

oljekonvertering gir mening

I guiden kan du bl.a. lese om:

 • Økonomiske fordeler med LPG
 • Miljøfordeler med LPG
 • Skreddersydde løsninger
 • Hvordan bytte fra olje til LPG

Fakta

100% leveransesikkerhet er målet hos Kosan Gas

Leveringsavtale

Leveringssikkerhet
for LPG

Hva er en leveringsavtale

En leveringsavtale er en avtale som gir virksomheten en garanti for at Kosan Gas leverer i tide. I tillegg kommer en rekke andre tjenester som kan forenkle både administrasjon og drift i virksomheten. 

Vi tilbyr for eksempel å overvåke gassnivået i tanken. Det gjør vi med et trådløst fjernavlesingssystem som gir deg 100% sikkerhet mot tomkjøring. Leveringsavtalen optimerer også sikkerheten på alle installasjoner og sørger for at utstyret og lagringplassene lever opp til gjeldende regler.

 

Hva kan en leveringsavtale inneholde

En leveringsavtale skal tilpasses nøye etter virksomhetens behov og kan inneholde:

 • Regelmessig service og funksjonskontroll av LPG-anlegget
 • Lovbestemte sikkerhetskontroller
 • Avtale om leveranse av LPG
 • Automatisk leveranse eller bestilling
 • Fjernovervåkning

Kontakt oss for mer informasjon

Klar for bytte?

Commercial Manager, Norway/Sweden

Morten Lunner

M. 9452 1738
morten.lunner@kosangas.no

 

Key Account Manager

Truls Isaksen

M. 4695 2622
truls.isaksen@kosangas.no

Effektiv, sikker og miljøtilpasset

REVISJON AV LPG-TANK

Vi har bygd en spesiell mobil trailer for miljøvennlig tanktømming - SLURC (Smart Gas Liquifying Unit and Requalification Concept). Med den tømmer og kondenserer vi den flytende petroleumsgassen (LPG) fra tanken din samtidig som SLURC utgjør en gasstilførsel for produksjonen mens arbeidet utføres.

Brukes ved tømming, gassfrigjøring og inspeksjon av LPG-sisterner.

Dine fordeler:

 • Ingen produksjonsstans
 • Tanktømming uten fakling
 • Mer enn 95% av LPG-en som tidligere ble brent opp, blir gjenvunnet
 • Utslipp av VOC (LPG) og CO2 elimineres
 • Intet behov for ekstra leietank
 • Flere transporter, som for nitrogen ogLPG unngås