Tomkjøring

ER DU TOM FOR GASS


Hvis gassinstallasjonen din går tom for gass, kan du ringe til

Kosan Gas ordre T. 2288 3070.

Utenfor våre kontortider henviser vi til varslingsplanen.

Ved gasslekkasje eller brann må dere ringe 110
Ikke prøv å slukke brannen selv.
Steng ventilen og sørg for å fjerne alle fra området.