Fornybar flytende gass

VI Etterlater ingen
i det grønne skiftet

Det grønne skiftet preger hele samfunnet, og vi høster allerede fruktene av arbeidet som er legges ned. Likevel er det fortsatt en lang vei å gå før vi som samfunn er i mål.

Hos Kosan Gas har vi forpliktet oss til å støtte omstillingen av bransjen for å hjelpe kundene våre i overgangen til en fossilfri fremtid. Vi kjenner utfordringene med å balansere grønne ambisjoner og de umiddelbare energibehovene til lokalsamfunn og bedrifter.

Vi skal holde bedrifter i gang mens vi lager grønnere løsninger for områder som ikke lett kan omstilles. Dette er den vanskelige delen. Den tøffe overgangen. Vi jobber for å forsyne lokalsamfunn med fremtidens grønne løsninger – også der nettgass ikke er tilgjengelig. Det har vi forpliktet oss til. Vi etterlater ingen i det grønne skiftet.

Denne video er ikke tilgjengelig, da den inneholder markedsførings- og statistikk-cookies. Dette har du reservert deg mot i dine innstillinger. Klikk for å endre innstillinger for cookies.

Et bærekraftig alternativ

Denne video er ikke tilgjengelig, da den inneholder markedsførings- og statistikk-cookies. Dette har du reservert deg mot i dine innstillinger. Klikk for å endre innstillinger for cookies.

Tradisjonell LPG (flytende petroleumsgass) produseres under prosessering av naturgass eller oljeraffinering. LPG har et lavere karbonavtrykk enn olje og gass og slipper ut langt mindre CO2 enn både kull og olje. Nå er vi klare til å ta neste skritt mot en karbonnøytral fremtid.

I Kosan Gas tar vi stolthet i at kundene våre forventer at vi skal gi dem grønne alternativer. Det ansvaret tar vi ved å utvikle og produsere fornybar flytende gass. Fornybar flytende gass kan være et biprodukt av biodrivstoff,  for eksempel laget av matavfall og annet fossilfritt brensel. Vi ser på det som et av mange skritt på veien mot en karbonnøytral fremtid.

Ambisjoner om en
fossilfri fremtid

Kosan Gas er en del av UGI International. Vår ambisjon er å redusere karbonavtrykket til energiproduktene våre med totalt 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2020-nivå. Samtidig legger vi grunnlaget for en 100 prosent karbonnøytral fremtid senest i 2050.

Vi har et ansvar overfor kundene våre å hjelpe dem med det grønne skiftet. Derfor er vi stolte av å være en del av UGI International som investerer betydelig i fornybar flytende gass og i morgendagens grønne løsninger. 

Flemming Hermansen, Sales Director Kosan Gas

Tre kjappe fakta om fornybar flytende gass

Samme kvaliteter

Fornybar flytende gass har samme kvaliteter som vanlig LPG.

 

Fornybar flytende gass i samme installasjon

Fornybar flytende gass kan lagres i samme tank som vanlig LPG.

Grønn byggestein

Blant de mer moderne veiene til fornybar flytende gass er Power-to-X.

bæredyktig fremtid

Det er vår ambisjon å kunne redusere CO2-avtrykket på våre produkter med 50 prosent i forhold til de nåværende utslippsnivåer innen 2030. Det vil skape fundamentet for en 100 prosent fossilfri fremtid i 2050, les om vår bæredyktige kjøreplan nedenfor.

overkommelig fremtid

Da fornybar flytende gasser utnytter de eksisterende tradisjonelle LPG-distribusjons- og forsyningskjeder, vil det kun kreve begrensede investeringer for å oppnå en bæredyktig fremtid. Fornybare flytende gasser vil være økonomisk overkommelig og lett tilgjengelige. Vårt langsiktige mål er å tilby våre kunder en CO2-nøytral energikilde som erstatning for den LPG de bruker i dag, samt til de virksomheter som bruker energikilder med enda høyere karbonavtrykk.

praktisk fremtid

Fornybar flytende gass kan benyttes i eksisterende LPG-anlegg. Kjeler og infrastruktur kan gjenbrukes, så man unngår driftsstopp og dyre investeringer. Det er også mulig å blande fornybar flytende gass med tradisjonell LPG, hvilket muliggjør en glidende overgang til en grønn energikilde.

FAQ

Hos Kosan Gas har vi som mål å være din partner, levere fornybart drivstoff og tilby deg grønnere energialternativer. Vi er dedikerte til å oppfylle dine eksisterende behov samtidig som vi støtter en trinnvis overgang til en karbonnøytral fremtid.

Hva er forskjellen mellom LPG og fornybar flytende gass?

Som kunde vil du ikke oppleve noen endringer i selve produktet. Forskjellen mellom tradisjonell LPG og fornybar flytende gass er kun hvordan det blir produsert. Tradisjonell LPG er laget av naturgassbehandling eller oljeraffinering, og fornybar flytende gass er et koprodukt av biodrivstoff, som for eksempel kan lages av matavfall og andre fossilfrie brensler.

Hvilke alternative energikilder investerer Kosan Gas i?

Vi bruker kjente teknologier når vi jobber med grønn omstilling, blant annet Power-to-X, som har eksistert i flere tiår. Teknologiene må imidlertid skaleres og industrialiseres. BioLPG, fornbybar dimetyleter (rDME) og andregenerasjons bioetanol er eksempler på grønne produkter vi mener har størst potensial frem mot 2030. Du kan lese mer om disse teknologiene her.

Hva er Kosan Gas' planer for utfasing av fossilt brensel?

Som en del av UGI International har vi ambisjoner om å redusere karbonavtrykket til energiproduktene våre med totalt 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2020-nivå. Samtidig legger vi grunnlaget for en 100 prosent karbonnøytral fremtid senest i 2050.