LPG-kunnskap

SIKRER LPG-anlegg HÅNDTERING GJENNOM OPPLÆRING

Kosan Gas-opplæringen henvender seg primært til de som skal passe driften og drive vedlikehold av LPG-anlegg. Kunnskap om LPG og dens egenskap og risiko i kombinasjon med fokus på anleggenes tekniske oppbygning og sikkerhetssystem.

 

Fakta

Ferdige opplæringspakker om lpg

LPG-anlegg - håndtering og sikkerhetstiltak

Årlig holder Kosan Gas et todagers opplæringskurs i sikker LPG-håndtering ved Guttasjön i samarbeid med Räddningstjänsförbundet i Borås i Sverige.

Kursen administreras av Teknologiskt Institut i Sverige.

Les mer

Leder for brennbare materialer med fokus på LPG

Kosan Gas samarbeider med Teknologisk Institut, og i deres LPG-lederutdanning står Kosan Gas for opplæringen i Sikker LPG-håndtering de to første dagene av fire.

Les mer

Kurs

LPG-ANLEGG
HÅNDTERING OG
SIKKERHET

Borås i Sverige 23-24 september 2019
En utdannelse for deg som önsker å bli kjent med bruk av gass og dens egenskaper, samt en orientering om utstyr for gassanlegg fra tank til brenner.

Utdannelsen administreres af Teknologisk institutt og Kosan Gas.

Boka din utbildning här

Fakta

KUNDESPESIFIKK OPPLÆRING -
ETTER DERES ØNSKER

Vi tilbyr opplæring i forbindelse med etableringen av nye LPG-anlegg og kommer igjen etter kundenes behov. Vanligvis dagskurs hos kunden.

Kontakt Morten Lunner T. 9452 1738