LPG-kunnskap

SIKRER HÅNDTERING GJENNOM OPPLÆRING

Kosan Gas-opplæringen henvender seg primært til de som skal passe driften og drive vedlikehold av LPG-anlegg. Kunnskap om LPG og dens egenskap og risiko i kombinasjon med fokus på anleggenes tekniske oppbygning og sikkerhetssystem.

 

Fakta

Ferdige opplæringspakker

LPG-anlegg - håndtering og sikkerhetstiltak
Årlig holder Kosan Gas et todagers opplæringskurs i sikker LPG-håndtering ved Guttasjön i samarbeid med Räddningstjänsförbundet i Borås i Sverige.

Kursen administreras av Teknologiskt Institut i Sverige.

Les mer

Leder for brennbare materialer med fokus på LPG
Kosan Gas samarbeider med Teknologisk Institut, og i deres LPG-lederutdanning står Kosan Gas for opplæringen i Sikker LPG-håndtering de to første dagene av fire.

Les mer

Kurs

LPG-ANLEGG
HÅNDTERING OG
SIKKERHET

Borås i Sverige 30-31 maj 2016
Borås i Sverige 1-2 juni 2016


En utdannelse for deg som önsker å bli kjent med bruk av gass og dens egenskaper, samt en orientering om utstyr for gassanlegg fra tank til brenner.

Utdannelsen gjennomföres i samarbeid med Teknologisk institutt og Kosan Gas.

Boka din utbildning här

Fakta

KUNDESPESIFIKK OPPLÆRING -
ETTER DERES ØNSKER

Vi tilbyr opplæring i forbindelse med etableringen av nye LPG-anlegg og kommer igjen etter kundenes behov. Vanligvis dagskurs hos kunden.

Kontakt Morten Lunner T. 9452 1738