LPG og miljø - EKSEPSJONELLE EGENSKAPER

LPG er et fossilt brennstoff på lik linje med naturgass og olje. På samme måte som annet fossilt brensel utskiller LPG CO2 ved forbrenning. Men siden LPG inneholder færre karbonatomer per energienhet enn olje, bidrar den i mindre grad til drivhuseffekten og sparer dermed samfunnet for helseskadelig forurensning.

Det er viktig at forbrukerne, industrien og politiske beslutningstakere er oppmerksomme på gassens eksepsjonelle egenskaper. Det bør legges stor vekt på en økt forståelse for LPG´ens miljømessige fordeler, allsidige bruksområder og gode tilgjengelighet når man skal velge energikilde.

En økt forståelse for LPG’ens miljømessige fordeler, mangesidige bruksområder og dens umiddelbare tilgjengelighet, har stor betydning når man står foran ett ansvarsfullt valg av energikilde.

Holdbarhet

Fornybar energi -
LPG BYGGER BRO TIL FREMTIDENS ENERGI

I et land der vinden ikke alltid blåser og solen ikke alltid skinner kan LPG være et egnet tillegg til fornybar energi. LPG kan lagres billig og i store mengder og brukes blant annet som reserveenergi samt energikilde til ulike fornybare energikilder

  • Solcelleanlegg, som bruker solenergi til å fremstille strøm. Produksjonen skjer når solcellene omdanner solstråler direkte til elektrisitet ved hjelp av den såkalte fotoelektriske effekten.

  • Solvarmeanlegg, som omdanner solens stråler til varmt vann i kranene. Anlegget består av solfangere som inneholder vann med kjølevæske, som varmes opp av solens stråler. En sirkulasjonspumpe i anlegget leder væsken til en varmtvannsbeholder, der den avgir varme før væsken sirkulerer tilbake til solfangeren.

  • Mini-kraftvarmeanlegg, som kombinerer produksjon av elektrisitet med oppvarming av både vann og bygninger. Anlegget, som drives av LPG, utnytter effektivt energi fra strømproduksjon til oppvarming. Det gir 15–30 prosent lavere energiforbruk og opptil 30 prosent CO2-reduksjon. 

  • Varmepumper, som utvinner luftens eller jordens varme og omdanner den til energi. Energien kan brukes til å varme opp huset eller vannet i kranene.

Vil du vite mer om LPG, finner du mye interessant informasjon på hjemmesiden til den internasjonale bransjeforeningen WLPGA - Exceptional Energy website

Fordeler

Hvorfor velge LPG

Mindre CO2

LPG er kjent over hele verden for sitt bidrag til å sikre en reduksjon av drivhusgassene. Sammenlignet med olje slipper LPG ut rundt 20% mindre CO2. Det er et vesentlig bidrag til et bedre miljø.

Ingen sot

Ved forbrenning frigir LPG praktisk talt ingen sot. Ifølge ny forskning bidrar sot fra kull- og oljeforbrenning – også kjent som black carbon – til hele 16% av den globale oppvarmingen. Sot er dermed den største miljøsynderen etter CO2.

Nesten ingen svovel

Svovel bidrar til å danne sur nedbør, som er skadelig for mange vekster og vannmiljøer. Ved forbrenning av LPG er det praktisk talt ingen utslipp av svovel (SO2), siden den eneste kilden til svovel i gass, er ved tilsetning av sporstoffer.