LPG - hva er det?

LPG er et naturlig biprodukt som utvinnes ved raffinering av råolje og/eller naturgass. Gassen utvinnes av råoljen som kommer opp fra oljeboring. Råoljen, som dannes ved kjemiske geologiske prosesser i jorden gjennom millioner av år, blir utnyttet 100% ved raffinering. På globalt plan genereres cirka 60% av all LPG fra naturgass – resten kommer fra råolje.

LPG gass - ET TILLEGG TIL FORNYBAR ENERGI

LPG er en sikker, fleksibel og miljømessig forsvarlig energikilde. Det er et av de reneste fossile brenslene, det slipper ikke ut miljøgifter som f.eks. bly og tungmetaller, og ved fullstendig forbrenning avgis bare vann og CO2. Dermed forurenser LPG hverken jord eller grunnvann og har minimal innvirkning på miljøet.

LPG utvinnes ved raffinering av råolje og/eller naturgass

Er du energirådgiver

hent inspirasjon og kunnskap om lpg

I håndboken kan du bl.a. lese om:

  • Leveransealternativ
  • Konvertering fra olje til LPG
  • Brennverdi
  • Kjemisk oppbygging
  • Energimengde

BESTILL EN GRATIS ENERGIBEREGNING

Vil du vite hvor mye virksomheten din kan spare på å bytte fra olje til LPG? La Kosan Gas gå gjennom det eksisterende kjeleanlegget og gjøre et overslag på økonomiske og miljømessige gevinster.

Commercial Manager, Norway/Sweden

Morten Lunner

M. 9452 1738
morten.lunner@kosangas.no

 

Key Account Manager

Truls Isaksen

M. 4695 2622
truls.isaksen@kosangas.no