Hva er LPG

ET tillegg til fornybar energi

LPG er et naturlig biprodukt som utvinnes ved raffinering av råolje og/eller naturgass. Gassen utvinnes av råoljen som kommer opp fra oljeboring. Råoljen, som dannes ved kjemiske geologiske prosesser i jorden gjennom millioner av år, blir utnyttet 100% ved raffinering. På globalt plan genereres cirka 60% av all LPG fra naturgass – resten kommer fra råolje.

LPG er en sikker, fleksibel og miljømessig forsvarlig energikilde. Det er et av de reneste fossile brenslene, det slipper ikke ut miljøgifter som f.eks. bly og tungmetaller, og ved fullstendig forbrenning avgis bare vann og CO2. Dermed forurenser LPG hverken jord eller grunnvann og har minimal innvirkning på miljøet.