Kundcase

KOSAN BIOMIX – HELT PÅ LINJE MED GJENNESTADS STRENGE MILJØFOKUS

For oss er det fantastisk å få muligheten til å kunne komplettere det gode samarbeidet vi har med Kosan Gas med å få ett produkt som er enda mer i tråd med vårt klimafokus; sier Geir Fossnes, daglig leder på Gjennestad.

Kosan BioMix kompletterer nå den høyt prioriterte miljøprofilen hos Gjennestad. Alt er gjennomtenkt til den minste detalj i den fine virksomheten. At Kosan Gas nå kan tilby en grønnere LPG er prikken over i’en.

Gjennestad benytter i dag ett enda mer klimavennlig energislag, Kosan BioMix, som naturligvis er ett stort skritt i riktig retning. De benytter i dag LPG som spisslast for å dekke de toppene av energibehov som det er behov for i de raskt vekslende temperaturene som råder i Norden.

Sertifisert grønn energi
Gjennestad slo til da Kosan Gas introduserte Kosan BioMix, ettersom den inneholder 20% LPG som utvinnes av resirkulerbare råvarer som matrester og vegetabilske oljer. Miljøgevinsten dokumenteres med hjelp av ett miljøsertifikat.
- For oss er det fantastisk å få muligheten til å kunne komplettere det gode samarbeidet vi har med Kosan Gas med å få ett produkt som er enda mer i tråd med vårt klimafokus; sier Geir Fossnes, daglig leder på Gjennestad.
- Å benytte LPG og nå Kosan Gas’ tilbud på Kosan BioMix er
ett naturlig valg for oss. Foruten at den er ett mer miljøvennlig valg så opprettholder den også de positive egenskapene som ”vanlig” LPG har - enkel å benytte og raskt regulerbar; fortsetter Geir.

Gjennestad fokus på miljøet
Hos Gjennestad søker de hele tiden etter ulike måter å redusere fotavtrykket på miljøet. De benytter alt fra elbiler til solfangere, flisfyring og solceller, og nå også Kosan BioMix. Alle disse tiltak som Gjennestad gjør har tilsammen gitt dem en besparelse på 1100 tonn CO2 per år. De er i dag langt nærmere sitt mål om å bli klimanøytrale når det gjelder oppvarming. De legger mye tid og ressurser i å nærme seg dette målet og de benytter naturligvis dette intensivt i sin markedsføring mot kundene, men også som informasjon.

Kosan BioMix til oppvarming
Gjennestad driver både med skolevirksomhet og ett eiendomsfirma med bygninger som internat og veksthus, men også hagesenter verksteder, park og anlegg. Kosan BioMix benyttes til oppvarming av alle lokalene på eiendommen.


 

 

Gjennestad har blitt milj
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 5000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. 
Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Dette arbeidet er viktig for Gjennestad og det at de nå har fått Kosan BioMix er veldig positivt for dette.

 Fakta om Gjennestad

 • To virksomheter

 • Gjennestad Drift (veksthus, hagesenter, bygninger
  og eiendom, park mm)

 • Gjennestad Videregående Skole (bygg og anlegg, naturbruk, design og håndverk, service og transport, helse mm)

 • 100 ansatte

 • 200 internatelever (hvorav 100 kommer fra hele Norge)

 • Eies av Normisjon (kristen organisasjon)

 • Ligger på Østlandet 10 mil sør for Oslo

 • De selger vekstplanter til bl.a. 30 kommuner

 • Profil: Mål om å væra klimatnøytral

 

Gjennestad besparing

CO2-utslippene reduseres med 30 tonn

Virksomheten dokumenterer sitt bidrag til CO2-reduksjon med et Kosan BioMix sertifikat

Kontakt oss nå

Hvis du vil vite mer om hvor mye virksomheten din kan spare ved å bytte til Kosan BioMix, la oss se gjennom ditt eksisterende anlegg og gi et forslag til økonomiske og miljømessige fordeler.

Commercial Manager, Norway/Sweden

Morten Lunner

M. 9452 1738
morten.lunner@kosangas.no

 

Key Account Manager

Truls Isaksen

M. 4695 2622
truls.isaksen@kosangas.no