Kundcase

BLOMSTENE GROR VED HJELP AV KOSAN MIX

Andersen Gartneri i Norge har oppnådd store økonomiske fordeler etter at de for noen år siden konverterte fra olje til gass. Det miljøriktige og energieffektive produktet Kosan Mix, som er en blanding av butan og propan, vekker stor tilfredshet i gartneriet.

Til å oppvarme sine enorme drivhus bruker Andersens Gartneri 
Kosan Mix. Produktet minner om propan, der den eneste forskjell er sammensetningen av propan og butan som er mer jevnbyrdig i Kosan Mix. Noe som gjør produktet billigere enn propan.

Som en tilleggsgevinst får bedriften CO2-gjødsel som tilfører plantene næring. Enda en fordel med Kosan-Mix er at den – på samme måte som propan – raskt kan justeres.

- Justeringsmulighetene er veldig viktige når man arbeider med planter og temperaturen varierer slik den gjør her i landet, sier Per Andersen.

Fra landbruksjord til drivhus
I nesten 30 år har Per Andersen og hans sønn Magne drevet Andersens Gartneri som hovedsakelig dyrker blomster, men også en agurker. Påskeliljer og sommerblomster gjør våren til høysesong, men også julen fyller opp gartneriet.

- Vi avler ca. 500.000 julestjerner hvert år, sier Per Andersen.

Blomstene selges blant annet gjennom store kjeder som Plantasjen og Mester Grønn. I begynnelsen ble markene drevet som tradisjonell landbruksjord, men eiendommen var bedre egnet til drivhus. Bedriften er en av Norges største, og drivhusene blir utviklet løpende. Andersen Gartneri har bygget tunnel under veien for å fortsette utvidelsen på andre siden.

Godt samarbeide og store besparelser
Per Andersen forteller at valget av samarbeidspartner er Alfa og Omega for Andersens Gartneri, og at den tette kontakten med konsulentene fra Kosan Gas har fungert optimalt. Kosan Gas er den eneste leverandøren på markedet som har egne teknikere, og det har ifølge Per Andersen medvirket til et fremdragende samarbeide og god service i forbindelse med installasjon av gassanlegget.
Mange bedrifter bruker i dag olje til oppvarming eller i produksjonen. For de aller fleste vil en konvertering til Kosan Mix eller propan gi en stor besparelse på energiomkostningene og samtidig minske utslippet av skadelige partikler i atmosfæren.

Fakta om Veidekke Industri

  • Kosan Mix for opvarming av drivhus.

  • Kosan Mix ger dem en besparelse.

  • Tilleggsgevisnt for bedriften CO2-gjødsel som tilfører plantene næring.

  • Justeringsmulighetene med LPG er veldig viktige når man arbeider med planter og temperaturen varierer.