Ditt valg

SKREDDERSYDDE LPG LØSNINGER MED KOSAN GAS

LPG er et raffinert oljeprodukt som består av karbon og hydrogen. LPG (Liquefied Petroleum Gas) er et fellesnavn for to typer petroleumsgass, butan og propan, som har litt forskjellige egenskaper. Det er en svært effektiv energikilde, siden den lagres i flytende form med stor energitetthet.

Kosan Gas gass produkter

Kosan Propan

Propangass er den vanligste typen LPG. Brukes oftest i mellomstore og mindre virksomheter.

Kosan Mix

Kosan mix er en blanding av propangass og butangass. Et kostnadseffektivt alternativ først og fremst til større brukere.

Kosan Isobutan

LPG med isobutaninnhold på mer enn 95% til spesialbruk som blant annet drivgasser og ekstrudering.

Les mer om LPG i Sikkerhetsdatabladet.

Fjernovervåkning

TRÅDLØS OVERVÅKNING AV gassTANKEN

Hvis dere har en leveringsavtale med Kosan Gas, tilbyr vi trådløs tankovervåkning av virksomhetens LPG-installasjon. Systemet kombinerer 100% leveringssikkerhet med en mer miljøvennlig og praktisk løsning i hverdagen.

Overvåk gassforbruket

Via et trådløst system kan vi overvåke gassnivået, slik at vi ser når det er på tide med en ny leveranse. I tillegg gir systemet mulighet for å registrere omkostninger til LPG pr. produksjon.

Fjernovervåkningssystemet kan installeres både på frittstående og nedgravde gasstanker. Vi tilbyr installasjon og test av systemet.

Fjernovervåkning er særlig godt egnet til følgende:

  • Virksomheter med varierende gassforbruk
  • Virksomheter der tomkjøring i korte perioder har store konsekvenser for produksjonen

Les mer om fjernavlesning (Sensile).

Leveringsløsninger

Gasstank og anlegg løsninger for alle behov

Frittstående gasstank

En frittstående gasstank passer perfekt dersom virksomheten din har et stort og fast LPG forbruk samt god plass. Tankene finnes i størrelser fra 1,6 m3 og oppover. Du kan også velge en leveringsavtale basert på virksomhetens gjennomsnittlige forbruk eller få Kosan Gas til å fjernavlese gasstanken.

Nedgravd gasstank

En nedgravd gasstank er et godt alternativ til en tradisjonell frittstående tank. Når den er på plass, er det bare lokket som er synlig, og den tar ikke opp unødvendig plass. Gasstanken er kvalitetstestet, oppfyller alle miljø- og sikkerhetskrav og er en god løsning hvis estetikk spiller en avgjørende rolle.

Mobile tanker og fylleanlegg

Det finnes andre typer forsyningsløsninger – både permanente og midlertidige. Det er blant annet mobile tanker, fylleanlegg og flaskeanlegg, med mulighet for automatisk omskifter.

 

Serviceavtale

En serviceavtale kan tilpasses til nettopp deres bedrifts behov. Vil tilbyr vedlikehold av anlegg og utstyr slik at det alltid fungerer optimalt. Vi letter forvaltning og drift, og garanterer at installasjoner, utstyr og lagring følger gjeldende regler.

Leveringsavtale

En leveringsavtale kan gi bedriften deres en forsikring om at LPG-en leveres i tide. Vi har et antall andre tjenester som letter både forvaltning og drift, for eksempel overvåkning av LPG-nivået i tanken. Det gjør vi med et trådløst overvåkningssystem som gir deg 100% sikkerhet mot tomkjøring.

Utleieavtale

Vi gir dere mulighet til å leie en tank i stedet for å stå for finansieringen selv. Utleieavtalen kan også utvides med service av øvrig utstyr, som pumpe, fordamper, rør og ventiler.

Kontakt

Vil du vite hvor mye din bedrift kan spare med overgang fra olje til gass?
La oss gå gjennom den eksisterende kjele installasjon og gi forslag på de økonomiske og miljømessige fordeler.

Commercial Manager, Norway/Sweden

Morten Lunner

M. 9452 1738
morten.lunner@kosangas.no

 

Key Account Manager

Truls Isaksen

M. 4695 2622
truls.isaksen@kosangas.no