personvernpolitik

Kosan Gas respekterer og beskytter den enkeltes privatliv.

 

Formålet med denne personvernpolitikken er å informere deg om våre retningslinjer på området og om hvilke valgmuligheter du har når det gjelder hvordan dine opplysninger samles inn på nettet og brukes.

Disse hjemmesidene administreres i henhold til norsk lovgivning, og eventuelle konflikter som oppstår som en følge av din bruk av disse hjemmesidene skal behandles av en norsk domstol.

Kosan Gas' hjemmesider (www.kosangas.no) eies av: Kosan Gas Norge AS, Brynsveien 2-4, NO-0667 Oslo, Norge.
Sist revidert: juli 2014.

Innsamling av personopplysninger
Vi etterstreber kun å samle inn personopplysninger med gjeldende persons viten og samtykke. Personopplysninger er informasjon som kan brukes til å identifisere en bestemt person, for eksempel navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Hvis du under ditt besøk på disse hjemmesidene bestiller produkter eller tjenester, deltar i konkurranser eller på annen måte sender inn informasjon, kan det innebære at du overlater dine personopplysninger til oss.

Bruk av personopplysninger
Dersom du velger å overlate dine personopplysninger til oss, vil disse kun bli brukt til å gi deg informasjon, produkter eller tjenester du ønsker, eller som vi mener kan være av interesse for deg, til å kommunisere med deg om dette eller til et ev. annet formål, som vil bli angitt på innsamlingstidspunktet eller i henhold til ev. preferanser oppgitt av deg på gjeldende tidspunkt.

Hvis du for eksempel abonnerer på et gratis nyhetsbrev, vil vi samle inn og bruke e-postadressen din og andre kontaktopplysninger med kun det formål å sende deg dette nyhetsbrevet, med mindre du også har godtatt at vi kan bruke data om deg i forbindelse med markedsføring eller andre formål.

Sikkerhet
Vi har innført sikkerhetsmessige og tekniske retningslinjer for å beskytte personopplysninger som overlates oss. Disse retningslinjene er helt i overensstemmelse med gjeldende lovgivning om personvern og er utarbeidet med henblikk på å hindre uautorisert tilgang, misbruk, uautoriserte endringer og urettmessig sletting.
Per nå er det ikke mulig for brukerne av hjemmesidene våre å benytte en sikker overføringsmetode for sending av personopplysninger.

Videreformidling av personopplysninger
Vi vil aldri videreformidle opplysningene dine til noen utenfor Kosan Gas uten din tillatelse. 

Vi forbeholder oss retten til å oppgi dine personopplysninger dersom dette kreves i henhold til gjeldende lovgivning eller hvis vi mener at dette er nødvendig for å beskytte våre rettigheter og/eller i forbindelse med rettssak, rettslig kjennelse eller stevning mot oss.
Direkte markedsføring
Vi vil bare sende deg markedsføringsmateriale om produkter og tjenester som vi mener kan være av interesse for deg, og hvis du har oppgitt at du ønsker å motta slikt materiale. Hvis du ikke lenger ønsker å motta slikt materiale, ber vi deg om å ta kontakt med oss på mail@kosangas.no og gi oss beskjed om dette.

Automatisk innsamling av data
Vi samler automatisk inn den besøkendes domene- og IP-adresse. Denne informasjonen identifiserer ikke deg som person, bare datamaskinen som blir brukt i forbindelse med besøket på hjemmesidene. Informasjonen forteller oss hvor i verden besøket skjer fra. Dette gjøres for å sikre god dekning og hjelpe oss til å forstå bruken av sidene bedre, slik at vi kan gjøre tjenestene våre bedre. Vi knytter ikke slike automatisk innsamlede data til personopplysninger om enkeltpersoner.

Din rett til å komme med innsigelser om tilgang til dine personopplysninger.

Hvis du har spørsmål om Kosan Gas' personvernpolitikk, kan du kontakte oss på e-post på mail@kosangas.no eller per brev på Kosan Gas Norge AS, Brynsveien 2-4, NO-0667 Oslo, Norge.
 
Barn
Kosan Gas ønsker selvfølgelig også å verne om barns datasikkerhet, og vi oppfordrer alle foreldre/foresatte til å holde et øye med barnas aktiviteter på nettet. Kosan Gas samler ikke bevisst inn opplysninger om barn under 13 år, og hjemmesidene er da heller ikke rettet mot barn under 13 år.

Hyperlenker
Kosan Gas' hjemmesider kan inneholde lenker til andre nettsteder som kan være nyttige for deg. Hvis du velger å klikke på en av disse lenkene, forlater du Kosan Gas' hjemmesider. Kosan Gas har ingen kontroll over tredjeparters nettsteder eller disses praksis eller personvernpolitikk, som kan avvike fra dem i Kosan Gas. Vi verken går god for eller fraråder bruk av tredjeparters nettsteder. Kosan Gas' personvernerklæring dekker ikke personopplysninger som du velger å overlate til uavhengige tredjeparter. Vi oppfordrer deg til å sjekke disse tredjepartenes politikk på området før du overlater personopplysninger til dem. Enkelte selskaper velger å dele sine personlige data med Kosan Gas. I slike tilfeller vil det være gjeldende selskaps politikk som gjelder.