Konvertering med store fordeler

Kan virksomheten bruke LPG som energikilde?

Denne video er ikke tilgjengelig, da den inneholder markedsførings- og statistikk-cookies. Dette har du reservert deg mot i dine innstillinger. Klikk for å endre innstillinger for cookies.

LPG er en viktig energikilde som brukes i mange industrielle prosesser, som drivstoff til kjøretøy og i private husholdninger. Det er et bærekraftig produkt som kan transporteres, oppbevares og brukes stort sett over hele verden, og det finnes tilstrekkelig med reserver til å bruke det i mange tiår.

Med LPG får du en energikilde som er

 • Effektiv
 • Lett å frakte
 • Ren og bedre for miljøet
 • Allsidig
 • Tilgjengelig

Konvertering med store fordeler
Alle virksomheter som bruker olje, har i utgangspunktet nytte av å konvertere fra olje til LPG – uansett om de bruker energien til oppvarming eller industriprosesser.

kontakt oss

Hvis du ønsker å vite hvor mye din bedrift kan spare
erstatte olje med gass

Commercial Manager, Norway/Sweden

Morten Lunner

M. 9452 1738
morten.lunner@kosangas.no

 

Key Account Manager

Truls Isaksen

M. 4695 2622
truls.isaksen@kosangas.no

Få guide

OLJEKONVERTERING GIR MENING

I guiden kan du bl.a. lese om:

 • Økonomiske fordeler med LPG
 • Miljøfordeler med LPG
 • Skreddersydde løsninger
 • Hvordan bytte fra olje til LPG

Fordeler

Hvorfor bør din virksomhet velge LPG?

Effektiv

LPG er et brensel med en høyere brennverdi per enhet enn andre vanlige brensler, inkludert kull, naturgass, diesel, bensin, brenselolje og biomasse. Det innebærer at en LPG gassbrenner har høyere flammetemperatur og dermed høyere effektivitet, noe som gjør det til et konkurransedyktig produkt.

Lett å frakte

LPG kan transporteres, lagres og brukes praktisk talt over alt, fra tettsteder til mer landlige strøk. Det er en unik energikilde som ikke krever infrastruktur i rørledninger, men kan transporteres med båt, tog eller veitransport.

Renere og bedre for miljøet

LPG er en av de reneste konvensjonelle brenseltypene. Det er et brensel med ren forbrenning. Sammenlignet med andre fossile brensler er det mer skånsomt mot miljøet. Med LPG får man en energikilde som bidrar til en bærekraftig energikombinasjon, alene eller sammen med fornybare energikilder.

Allsidig

LPG foretrekkes som energikilde av mange industrier, spesielt på grunn av den høye graden av presisjon og fleksibilitet som prosesstemperaturene krever. Det er et mangesidig brensel som er perfekt til og ofte brukes i flere industrielle bruksområder og produksjonsprosesser, for eksempel varmtvann, metallbearbeiding, tørking, mat, petrokjemisk produksjon og industriovner.

Tilgjengelig

For LPG finnes det en rekke ulike lagringsalternativer som strekker seg fra flasker til underjordiske tanker. Samtidig er det et mobilt brensel som også brukes i de mest grisgrendte strøk, og som derfor kan støtte regional utvikling. Enten som en primær energikilde eller i kombinasjon med fornybar energi.

Optimering

LPG gir ikke bare betydelige energibesparelser for store prosjekter. Energikostnader utgjør en stor andel av de fleste virksomheters budsjett. Nå skal vi se på mulighetene for en optimering i din virksomhet.

LPG Bruksområder - en IDEELL ENERGIKILDE FOR MANGE VIRKSOMHETER

LPG bruksområder innenfor industri

 • Smelteverk/Støperier
  Her benyttes propan til blant annet oppvarming, tørking, skjæring, smelting, herdeovner og lageroppvarming med infravarme.

 • Glassverk
  Bearbeiding av glass er en energikrevende prosess som stiller store krav til kontroll av temperatur og riktig energikilde. Propan fra Kosan Gas oppfyller begge disse kravene.

 • Ekstrudering
  Ved ekstrudering av plast benyttes i dag Kosan Mix og Kosan Propan men stadig flere ser fordelen ved å gå over til Kosan ISO-butan. Dette reduserer materialforbruket som igjen fører til lavere produksjonskostnader.

 • Lakkbokser
  Ved å benytte propan som energikilde sikres en rask og effektiv oppvarming. I tillegg reduseres driftstiden sammenlignet med tradisjonelle måter å varme opp lakkbokser på.

 • Papirindustri
  Med en gassfyrt tørkekappe over den store tørkesylinderen kan hastigheten på papirmaskinen øke vesentlig.

 • Vaskerier
  Ved å benytte propan som energikilde til tørketromler vil tørketiden reduseres betraktelig sammenlignet med tradisjonelle tørkemetoder.

 • Asfalt
  Ved å benytte LPG i denne prosessen oppnår man mange fordeler. Forbrenningen blir ren samtidig som effektiviteten er høy.

LPG innenfor matvareindustrien

Innenfor matvareindustrien er det vanlig at man benytter propan takket være dets utmerkede miljøegenskaper kombinert med mulighet for rask regulering. Noen eksempler på bruksområder er innenfor bryggerinæringen, bakerier, sjokolade og chipsproduksjon med mer.

LPG til oppvarming av bygg, bolig og bane

Man kan ved å benytte propan til infrastrålepaneler for oppvarming av lager- og produksjonslokaler senke oppvarmingskostnadene med mellom 30-50%. Med undervarme på kunstgressbanen forlenges sesongen. Med de siste nyvinningene innen banedrift justerer temperaturen på banen i takt med temperaturen i luften. Med LPG er det mulig å raskt regulere temperaturen for å oppnå et optimalt energiforbruk i vinterhalvåret.

LPG innenfor drivhus/gartneri

Kunne du tenke deg å gi dine planter best mulig vekstvilkår? Med den rette mengde lys og riktig CO2-dosering kan produksjonen av f.eks. tomater og agurker økes med opp til 25%. Propan avgir CO2 som er avgjørende i fotosyntesen som gir dine planter liv og skaper optimale vekstbetingelser i ditt drivhus. Ved å benytte denne type oppvarming oppnår man flere fordeler. Det er kun personell og materialene i lokalene som oppvarmes. Dette gir en jevnere temperaturfordeling samt også en rask og effektiv oppvarming. Oppvarming basert på vbv. (vann båren varme) benytter i dag propan som energikilde i større grad enn tidligere både ved rehabilitering og til nye anlegg. Dette gir lavere drifts- og vedlikeholdskostnader samt at utslippet til miljø reduseres betraktelig sammenlignet med tradisjonell oljefyring.

LPG innenfor landbruk

 • Korntørking
  Takket være propanens gode miljøegenskaper kan den med fordel benyttes til korntørking. Man kan på en mer miljøvennlig måte tørke kornet ved å benytte den rene avgassen til å varme luftstrømmen som passerer gjennom kornet. Da propanbrennere til forskjell fra konvensjonelle oljebrennere har et mye bredere reguleringsområde samt raskere responstid får man et raskt tørkeforløp og dermed redusert energiforbruk.

 • Oppvarming
  Gassfyrte strålepaneler gir en sikker, rask og effektiv oppvarming av lokalene. Innenfor produksjon av fjærkre og svin har det i de senere år blitt installert mange anlegg hvor dette har blitt godt dokumentert. Mange av dagens anlegg benytter gassfyrte vifter grunnet enkel installasjon og god driftsøkonomi.

LPG innenfor fiskeindustrien

I fiskeindustrien er det flere forbrukere med meget energikrevende produksjon. Her benyttes gjerne LPG i tørkeprosesser og til produksjon av steam. I blant annet produksjon av fiskefor til oppdrettsfisk i Norge og utland er det gjerne LPG som blir benyttet.

LPG innenfor tørkeprosesser

Med en enkel konvertering fra olje til LPG kan man redusere utslipp til miljøet kraftig. Man kan benytte LPG innenfor en rekke områder i forbindelse med tørkeprosesser. Det gir en rekke fordeler og muligheter. Dette gjelder innenfor områder som for eksempel: Gipsproduksjon, sandtørking, fiskefor etc.