CO2 -kalkulator

Regn ut hvor mye du årlig kan redusere ditt CO2-utslipp med Kosan BioMix, i forhold til standard LPG. Sett inn ditt årlige LPG-forbruk og velg andel av Kosan BioMix.

tonn {{ buttonValue }}% {{ calculatedButtonValue }} tonn
0 tonn Fossil CO2 -besparelse

CO2-kompensasion via sertifikater

Kosan biomix

Når du kjøper Kosan BioMix, sparer vi sammen miljøet for opptil 95 % CO2-utslipp. Gassen er den du kjenner. Reduksjon av CO2-utslippet skjer kun i fremstillingsprosessen og kompenseres via sertifikater.

Gjennom de neste årtiene må hele verden omstille seg fra fossilt brensel til brensel basert på gjenbrukbare råvarer. Det gjelder også LPG (Liquified Petroleum Gas) som leveres i tanker og flasker.

NO

vil dere være litt grønnere?

Ta kontakt med oss for å få en idé om hvilke miljømessige gevinster din virksomhet kan oppnå med Kosan BioMix

Commercial Manager, Norway/Sweden

Morten Lunner

M. 9452 1738
morten.lunner@kosangas.no

 

Key Account Manager

Truls Isaksen

M. 4695 2622
truls.isaksen@kosangas.no