LPG

To myter om LPG som bør avlives

LPG er en energikilde som gir mange fordeler. LPG har blant annet minimal innvirkning på miljøet, slipper ut mindre CO2 enn andre fossile brensler, og de økonomiske besparelsene ved å bytte fra olje til LPG er vanligvis fra 15–20 % – avhengig av dagens forbruk, prisen på gass og olje samt installasjonskrav.

Men er det ikke noe med at LPG lukter? Og er det farligere enn andre energikilder? Her tar vi hull på to av de vanligste mytene om LPG. 

Lukter LPG?

Det er utvilsomt en av de største fordommene om LPG. Men den er ikke riktig. Som utgangspunkt er ren LPG nemlig luktfri.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det et juridisk krav å tilsette et luktstoff – også kalt odorant. En lukt som gjør det enklere å oppdage eventuelle lekkasjer. Det er dette tilsetningsstoffet som gir den karakteristiske «gasslukten».

Er LPG farlig?

Når LPG brukes riktig, er det en svært sikker energikilde. I praksis er det kun defekter på utstyr eller feil bruk av gassen som utgjør risiko.

Gass må alltid oppbevares i trykktestede, lufttette beholdere som er underlagt lovpliktig inspeksjon. I tillegg må transport og påfylling av gass foregå under testede sikkerhetstiltak.

La Kosan Gas gå gjennom det eksisterende kjeleanlegget og gjøre et overslag på økonomiske og miljømessige gevinster

Commercial Manager, Norway/Sweden

Morten Lunner

M. 9452 1738
morten.lunner@kosangas.no

 

Key Account Manager

Truls Isaksen

M. 4695 2622
truls.isaksen@kosangas.no