Energirådgiver...

hvordan velger man energi?

Og hva er viktig når man ser fremover? Hva skjer på energimarkedet og hva skal man tenke på når man velger energi? Hva er det viktig å ta stilling til, allerede nå, for å komme ett stykke videre på veien til å bli grønnere. Spørsmålene er mange og viktige å forholde seg til. 

For å gjøre valget litt enklere, gir energirådgiver Christer Bäcker fra Oriri Konsult, sju gode svar på sju gode spørsmål om valg av energi og fremtiden.

Se informasjonen nedenfor, så får dere ett klarere bilde på hvordan markedet ser ut i dag og hva man tror om fremtiden.

1. Hvordan ser energimarkedet ut i dag?

Markedet er ekstremt interessant, det er ett stort fokus på bærekraft og fornybarhet. Prisnivået har vært under stort press på olje, naturgass, mens elektrisitet ser ut til å holde prisnivået oppe, mye avhengig av kostnadene for CO2-utslippskvoter.

 

2. Hva skjer?

Intensivert fokus på holdbarhet og fornybarhet. Flere virksomheter vil ta enda mer ansvar for sine utslipp. Ikke bare med benyttelsen av energi, men også transport av energi, tjenestebiler etc. Jeg tror at på kort sikt vil det bli flere som vil benytte en midlertidig miljøkompensasjon i påvente av ett mer varig miljøvennlig energiforbruk.

 

3. Vad ska man tänka på vid val av energi?

  • Miljöprodukt / låg miljöpåverkan
  • Effektivt bränsle
  • ”Miljöaktiv” leverantör
  • Hur påverkar transporterna av energi
  • Bra villkor för de som jobbar med framställning av energi

4. Hvilke alternativer fins det i dag for å komme noe videre til en grønn og bærekraftig fremtid?

Jeg ser en økende bruk av "grønne" drivstoff som biogass, bio-LPG, miljø osv. Det er viktig at virksomheter legger ned tid og krefter på å kjøpe miljøenergi, siden det er god tilgang på dette i Norden. Å begynne å bruke grønnere drivstoff i dag er en god overgang for fremtiden. Med f.eks. bio-LPG kan man spare utslipp til miljøet med 95% sammenlignet med konvensjonell gass. Sammenlignet med olje er besparelsene enda større.

5. Hvordan kan du investere allerede nå for en grønnere fremtid?

I dag har du muligheten til å velge hvor mye av energibruken din som skal bestå av "grønne" alternativer. Jeg tror at kostnadene for å velge mer "grønt" vanligvis er relativt lave siden energikostnadene er relativt små sammenlignet med det ferdige produktet.

6. Hvordan tilpasser du deg gradvis til en grønnere fremtid?

 Først og fremst må man sette seg klare og relevante mål. Analysèr kostnadene for disse og glem den normale tanken om "tilbakebetaling" etc., men tørre å ta investeringer og kostnader - strategisk investering for fremtiden.

Hvis du ikke henger på nå, vil virksomhetens varemerke erodere og miste konkurranseevnen, da vurderinger ikke bare gjøres på prisen av varer og tjenester.

7. Den politiske agendaen?

Jeg skulle ønske det ville være en mer langsiktig tilnærming til energipolitikken.

Mine forhåpninger er at politiske beslutninger om skatter vil favorisere det fornybare og bærekraftige. Å bytte ut olje med et betydelig bedre drivstoff bør være mer synlig ved forskjellene i avgifter, samt at de fullt fornybare drivstoffene skal være helt skattefrie i lang tid fremover.

Politikernes mangel på tydelighet bremser investeringene i de forbedringer som, allerede i dag, kan bidra til miljøet (f.eks. bio-LPG).

kontakt oss nå

Vi hjelper deg med det som er optimalt for din virksomhet.

Commercial Manager, Norway/Sweden

Morten Lunner

M. 9452 1738
morten.lunner@kosangas.no

 

Key Account Manager

Truls Isaksen

M. 4695 2622
truls.isaksen@kosangas.no