Informasjon vedrørende skilting

CLP-forordning (Miljødirektoratet)

Varselsskiltene skal utformes på samme måte som CLP-piktogrammene. Dog fins en overgangsbestemmelse som betyr at de tidligere varselsskiltene, som var trekantet med gul bakgrunn og svart ramme, det skal ikke omsettes produkter med gamle symboler etter 1. Juni 2015 i Norge. Dog er siste frist 1. Juni 2017.

CLP er EU’s gjennomføring av FN’s globalt harmoniserede system GHS.

Det skilt som gjelder LPG er den til venstre og den til høyre skal bort.

CLP er EU’s gjennomføring av FN’s globalt harmoniserede system GHS.