Pressmelding

Kosan Gas Norge AS kjøper 100% av aksjene i Tanko AS

Med virkning fra 15. mars 2016 overtar Kosan Gas Norge AS 100 % av aksjene i norske Tanko AS. Kosan Gas er veldig glad for de mulighetene, denne overtakelse kommer til å bidra med til bedriften i Norge og ser frem mot samarbeidet med bedriftens mange kunder.

”Norge er for Kosan Gas et spennende marked å operere i. Det er et marked, som beveger seg raskt fra å være ’olje-land’ til også å fokusere på andre mer bærekraftige energikilder. Og her kan LPG bidra til å bygge broer til fremtidens energikilder,” sier Per Offersen, CEO i Kosan Gas a/s.

Kosan Gas er dypt rotfestet i den nordiske gasshistorien og har i over 80 år levert gass til bedrifts- og privatkunder – tidligere også under merkenavnene BP Gas og Shell Gas. I dag ser Kosan Gas fremover som en viktig LPG-leverandør i Norden. Kosan Gas er eiet av den amerikanske UGI Corporation. UGI driver LPG-selskaper i USA og 16 europeiske land bl.a. under merkenavnene AmeriGas, AvantiGas, Antargaz, Finagaz og Flaga.

”Tanko AS ble etablert i 2006 som en leverandør av LPG til det norske energimarkedet. Etableringen som en energileverandør ble initiert etter ca. 25 år som logistikkleverandør til de store norske oljeselskaper. I dag har Tanko utviklet seg til å bli en betydelig leverandør til det norske gassmarkedet. Gjennom tiden opererte vi som logistikkleverandør, og etter nyetableringen i 2006 som totalleverandør av LPG har vi lært Kosan Gas å kjenne som en betydelig og viktig leverandør til kunder i det norske gassmarkedet. Med den fokus på sikkerhet, kvalitet og service i alle ledd som Kosan Gas i alle år har stått for, har det for Tanko vært lett å identifisere en felles holdning og forståelse av disse viktige sider av virksomheten. Den kundestruktur selskapene har hatt forut for oppkjøpet, ser vi som en unik mulighet til en naturlig og kostnadseffektiv utnyttelse av våre felles ressurser til beste for miljøet, kundene og markedet”, sier Tor Olafsen, Tanko AS.

 Pressmeddelande