CO2 -kalkulator

Regn ut hvor mye du årlig kan redusere ditt CO2-utslipp med Kosan BioMix, i forhold til standard LPG. Sett inn ditt årlige LPG-forbruk og velg andel av Kosan BioMix.
Forbruk av LPG pr. år
1000 tonn
tonn
Andel Kosan BioMix
20%
25 / 100) * 26 tonn
100 tonn
Fossil CO2 -besparelse