Kundcase Veidekke

ASFALTGIGANTEN ROSER LPG

LPG er den energiformen som fungerer best for oss. Det er viktig at det raskt oppnås høy temperatur slik at det blir tørt og at Bitumen blander seg, sier Morten Kiran, innkjøpssjef hos Veidekke i Norge.

Mer enn 3 millioner tonn asfalt produseres hvert år av markedsleder Veidekke i Norge. Pris og miljø er naturligvis veiledende i valg av energi og LPG faller ut som en prioritert energitype på deres asfaltverk.

LPG brukes av Veidekke til å produsere asfalt på 28
asfaltverk spredt rundt i hele Norge. Bitumen varmes opp sammen med steinmateriale.

- LPG er den energiformen som fungerer best for oss.
Det er viktig at det raskt oppnås høy temperatur slik at det blir tørt og at Bitumen blander seg, sier Morten Kiran, innkjøpssjef hos Veidekke i Norge.

For over 15 år siden ble olje benyttet, men av både miljømessige og kostnadsmessige grunner olje ble erstattet med LPG (80%), LNG og Biopellets. Man har en konstant vurdering av energityper på Veidekke og elektrisitet kan være et alternativ, men effektpådraget er for stort i forhold til LPG. Veidekke kjøper i dag LPG-produktet Kosan Mix fra Kosan Gas. Dette er en blanding av propan og butan, noe som gir en økonomisk fordel for Veidekke.<


Sterkt samarbeid
For Veidekke er sterke relasjoner med sine partnere svært viktige. - Sammen med Kosan Gas har vi funnet et nært samarbeid der vi sammen skaper kostnadseffektive muligheter. Som Nordens største leverandør av LPG har Kosan Gas stor erfaring på sitt omfattende tilbud til oss. Det dekker alt fra konstruksjon, leveringssikkerhet og miljøarbeid, til å ha egne teknikere, fortsetter Morten Kiran.

Klar miljøstilling
Selv om de største kundene så langt fokuserer tungt på pris, er miljøet fortsatt høyt prioritert av Veidekke. EU utnevnte Oslo til europeisk miljøhovedstad 2019 i hard konkurranse med 13 andre hovedsteder. Veidekke benytter denne muligheten til å markedsføre sin miljøkompetanse og styrke sin miljøstilling. De har derfor blitt partnere for Miljøhovedstadsåret 2019. At de sparer miljøet for ca 8750 tonn i CO2-utslipp per år ved bruk av LPG i stedet for olje, er en del av bidraget til miljøresultatet i Norge.

 

Fakta om Veidekke Industri

  • Veidekke-konsernet er Norges største og Skandinavias fjerde største entreprenør og eiendomsutvikler

  • 8 000 kompetente ansatte i tre land (Norge, Sverige og Danmark). Mer enn 1000 ansatte hos Veidekke Industri i Norge.

  • Industridelen består av asfalt, pukk og grus og vedlikehold av veier

  • Industri er ett av fire forretningsområder innenfor konsernet; Bygg, Anlegg, Eiendom og Industri.

  • Statens Vegvesen er den største kunden

  • Kosan Mix brukes på 28 asfaltverk spredt over hele Norge

 

 

Veidekkes besparing

CO2-utslippene reduseres med 8750 tonn

De sparer miljøet for CO2-utslipp ved bruk av LPG i stedet for olje

KONTAKT OSS NÅ

Hvis du vil vite mer om hvor mye virksomheten din kan spare ved å bytte til LPG, la oss se gjennom ditt eksisterende anlegg og gi et forslag til økonomiske og miljømessige fordeler.

Commercial Manager, Norway/Sweden

Morten Lunner

M. 9452 1738
morten.lunner@kosangas.no

 

Key Account Manager

Truls Isaksen

M. 4695 2622
truls.isaksen@kosangas.no