Pressemelding

Kosan Gas Sverige AB kjøper Preem Gas AB

Overtakelsen innebærer flere nye kunder og medarbeidere til Kosan Gas, som i hovedsak leverer LPG til produksjonsindustrien. Overtakelsen er et skritt mot å styrke posisjonen til Kosan Gas og utvide produktporteføljen blant annet gjennom å få tilgang til LPG fra Preems raffineri i Göteborg. Produksjonen av biopropan, som består av 20 prosent fornybar råvare, kommer også til å være en del av virksomheten til Kosan Gas etter oppkjøpet.


Pressemelding